در جواب باعث افتخاره چی بگیم؟

جواب اصطلاح باعث افتخار من است
معنی و کاربرد اصطلاح باعث افتخار من است

باعث افتخاره یعنی چه؟ | کاربرد اصطلاح باعث افتخاره | در جواب باعث افتخاره چه بگوییم؟ | باعث افتخاره به انگلیسی

در میان تعارف های ایرانی اصطلاح باعث افتخاره یکی از محترمانه ترین تعارفات می باشد که اگرچه نمی توان آن را مانند تعارف هایی همچون زنده باشید در همه گفتگوهای روزمره به کار برد اما در جایگاه خودش بسیار کاربردی و پر زرق و برق است!

باعث افتخاره نشان دهنده اوج ادب و احترام شخصی است که این تعارف را به زبان  آورده و در جواب آن نیز باید به دنبال اصطلاح یا عبارتی هم وزن باشیم تا حق مطلب را ادا کرده باشیم.

برای آشنایی با کاربرد و معنی تعارف باعث افتخاره و بهترین پاسخ ها برای آن در ادامه مطلب کوکا را همراهی کنید.

باعث افتخاره یعنی چه؟

عبارت باعث افتخاره با توجه به موقعیتی که در آن استفاده شده ممکن است معانی مختلفی برای طرف مقابل داشته باشد اما معنای کلی و عمومی آن به صورت زیر می باشد:

موجب سر افرازی و سر بلندی من می شود که …
یا
من افتخار می کنم که …

کاربرد اصطلاح باعث افتخاره

همان طور که اشاره کردیم باعث افتخاره در موقعیت های مختلف بیان می شود، از جمله:

 • برای بیان حس سرافرازی از هم صحبت شدن با یک شخص خاص
 • برای بیان حس سر افرازی و افتخار از همراهی کردن یک شخص خاص
 • برای بیان حس سر بلندی از آشنایی یا ملاقات با یک شخص خاص

در جواب باعث افتخاره چه بگوییم؟

اگر کسی در گفتگوهای رسمی یا خودمانی از عبارت باعث افتخاره استفاده کند، ادب حکم می کند شما نیز در مقابل این تعارف پاسخ مناسبی به او بدهید.

برخی پاسخ های به جا و مناسب برای این تعارف عبارتند از:

 • بزرگوار هستید
 • لطف دارید شما
 • متشکرم از شما، همچنین برای بنده
 • نفرمایید، باعث افتخار بنده است
 • اختیار دارید، درس پس میدیم
 • نظر لطف و محبت شماست
 • شرمنده می فرمایید
 • خواهش می کنم، محبت دارید

باعث افتخاره به انگلیسی

برای بیان اصطلاح باعث افتخاره در انگلیسی می توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

It’s my pleasure
it’s my honor