جملات زیبا در مورد عشق حقیقی

جملات زیبا درباره عشق حقیقی
متن های زیبا در مورد عشق حقیقی

عشق حقیقی، این نیست که چطور می بخشی؛ اینه که چطور فراموش میکنی
این نیست که چی می بینی؛ اینه که چی حس میکنی
این نیست که چی می شنوی؛ اینه که چی برداشت میکنی
و این نیست که چطور بیخیال میشی؛ اینه که چطور بیخیال نمیشی!

******

اگر عشق حقیقی نادر باشد، دوستی حقیقی نادرتر است!
“جین دو لَفونتین”

******

عشق، در نهایت پیروز است؛ چه حقیقی باشد، چه دروغ! اگر دروغ باشد، زیباترین دروغی است که تجربه اش می کنیم…
“جان گرین”

******

عشق حقیقی مثل جورابه! دو تا لنگه اش همیشه باید با هم باشن و به هم بیان!

******

عشق واقعی همان چیزی است که شخصیت را شکوه می بخشد، قلب را استوار می کند و وجود را تقدیس می نماید.

******

عشق حقیقی، تا ابد باقی می ماند…
“جوزف ویرثلین”

******

عشق واقعی این نیست که چند تا بوسه بهش هدیه بدی یا چند تا بوسه دریافت کنی؛ بلکه احساسی است که تا مدت ها بعد از پایان یک بوسه، در قلبت زنده است …

******

میگن فقط یکبار عاشق میشی اما این حقیقت نداره! من هر بار که بهت نگاه میکنم، دوباره عاشقت میشم!

******

اگه کسی واقعا عاشقت باشه، برات داستانای عاشقانه تعریف نمیکنه؛ بلکه برات داستان عاشقانه میسازه…

******

عشق، جاودان، بی نهایت و واقعی است… عشق حقیقی، خالص و ناب است؛ عاری از خشونت… عشق حقیقی، یعنی موهایی سپید با قلبی جوان در سینه…
“هانر دو بالزاک”

******

وقتی واقعا عاشق کسی باشی، زمانی که سخت دلت رو میشکنه، میتونی به لحظاتی فکر کنی که خنده روی لبات آورده…

******

همواره به خاطر داشته باش که عشق حقیقی، هرگز محو نمی شود؛ حتی اگر متقابل نباشد… همواره در قلبت باقی می ماند و روحت را صیقل می دهد و خالص می کند

******

عشق بازی است، و عشق حقیقی پاداش!

******

عشق حقیقی، اگر وجود نداشته باشد، پیدا نمی شود، و اگر وجود داشته باشد، انکار نمی شود!
“تارکاتو تاسو”

******

عشق حقیقی، خستگی ناپذیر است! هر چه بیشتر آن را بدهی، بیشتر دریافت می کن؛ درست مانند چشمه ای که هر چه بیشتر از آن آب برداری، جریان آن بیشتر خواهد شد…
“آنتوان دو سنت اگزوپری”

******

عشق حقیقی یعنی اولین فکری که صبح ها به ذهنت می رسد، و آخرین فکری که شب ها با آن می خوابی، درباره او باشد…
“جاستین تیمبرلیک”

******

عشق، حقیقی و خالص است… عشق، جنسیت نمی شناسد…
“توری اسپلینگ”

******

عشق، زمانی حقیقی است که به نیمه ات اجازه بهتر شدن، و تبدیل شدن به آن کسی که باید باشد را بدهی…
“میشل یو”

******

فقط عشق واقعی می تواند سختی کمرشکن کار را برایت قابل تحمل سازد
“تام فرستون”

******

بگذار افرادی که هرگز عشق واقعی را نیافته اند، بگویند که چنین عشقی وجود ندارد! همین باور آن ها باعث می شود بدون عشق زندگی کنند و بمیرند!

******

عشق واقعی، فقط در بر دارنده چیزهای خوبی که به شما احساس خوبی می دهند نیست! بلکه می تواند همواره شما را مسئولیت پذیر نگاه دارد.
“مانیکا جانسون”

******

من به عشق حقیقی و پایان های خوش، باور دارم…
“کریستی برینکلی”

در ادامه بخوانید : جملات بزرگان در مورد عشق واقعی