جملات عاشقانه دوران نامزدی | حرف های زیبا و عاشقانه برای نامزدم

جملات زیبای عاشقانه برای نامزدم
جملات زیبای عاشقانه برای نامزدم

به جای گفتن دوستت دارم می گویم : برای تو زندگی می کنم

******

حیرت انگیز است که قلب من
ذره ای از وجود من توانسته تمام تو را در دوست بدارد
دوستت دارم

******

من هزاران بار عاشق شده ام
همیشه با تو
چه نیازی است به کلمات وقتی چشمانت سخن می گوید

******

نامزد خوشگلم
قلبم فراموش کرده چطور برایم بتپد چون درگیر تپیدن برای توست

******

 پیامک عاشقانه به نامزد
پیامک عاشقانه به نامزد

سرچشمه خوشی هایم
مرکز جهانم و تمام قلبم تو هستی
دوستت دارم نامزد عزیزم

******

می خواهم دلیل لبخند هایت باشم چون تو دلیل لبخند منی

******

من مثل یک گل که نمی تواند بدون خورشید زندگی کند
نمی توانم بدون عشق تو زندگی کنم

******

مهم نیست چه شده
مهم نیست چه کردی
مهم نیست چه خواهی کرد
من همیشه دوستت خواهم داشت

******

قدرت یک مرد به بستگی به عمق لبخند زنی که کنارش نشسته دارد

******

وقتی که حرف میزنی
مهم نیست که چه می گویی
تنها چیزی که از زبانت می شنوم
این است که : دوستت دارم

******

متن عاشقانه دوران نامزدی
متن عاشقانه دوران نامزدی

هر وقت که می بینمت دوباره عاشقت می شوم

******

چه صبح باشد چه عصر
فکر کردن به تو
باعث افزایش ضربان قلبم می شود

با قدرت عشق دو قلب می توانند کل جهان را روشن کنند

******

نمی دانم که چرا عاشقت شدم
اما می دانم که سرنوشت منی

******

تنها کلمه ای که تو را توصیف می کند (مال من) است
تنها کلمه ای که ما را توصیف می کند (یرای همیشه) است

******

عشق من به تو مثل ترکیبی دلنشین از اعتیاد، وابستگی، نیاز و علاقه است

******

تو محشری … می توانم داشته باشمت؟

******

هر جایی را که نگاه می کنم
عشق، تو را یادآوری می کند
تو تمام جهان منی

******

لبخند تو به معنای واقعی کلمه زیباترین چیزی است که من در زندگی ام دیده ام

******

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد

******

تو مال منی و من مال تو
برای همیشه

******

وقتی نزدیک منی
عطر عاشقانه را در همه جا حس می کنم

******

من از روزی عاشق زندگی شدم که تو را دیدم
دوستت دارم شوهر عزیزم

******

عشق مثل باد استپ
نمی توانید آن را ببینید
اما می توانید آن را حس کنید

در ادامه بخوانید : تبریک تولد عاشقانه به نامزد


فال حافظ کوکا