جملات عاشقانه آرامش من تویی عشقم (انگلیسی – فارسی)

جملات عاشقانه آرامش من تویی
جملات عاشقانه آرامش دهنده

مهربونم
مهم نیست که فردا چی می شه؟
مهم اینه که امروز دوســــت دارم!
مهم نیست فردا کجایی؟
مهم اینه هرجا باشی دوســـت دارم!
از اینکه خدا ترو به من داده خوشحالم
تو که باشی معجزه ای در من رخ می دهد به نام آرامش
همسرم عزیزم
زندگی می کنم و برایش هم دلیل دارم :
دوست داشتن تو

******

You’re my calm
آرامشم تویی

******

ﺁﺷﻮﺑﻢ
ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ ﺗﻮﯾﯽ

******

متن عاشقانه آرامشم تویی
عکس نوشته متن عاشقانه آرامشم تویی

آرامشم تویی
مهربانم تویی
زیبایم تویی
محبوبم تویی
نازنینم تویی
بهترینم تویی
وجودم تویی
هستی ام تویی
قلبم تویی
درمانم تویی
جانم تویی
غرورم تویی
مرحمم تویی
زندگیم تویی
آسمان عمرم تویی
خورشیدم تویی
بهار زندگیم تویی
عشقم تویی
فریادم تویی
سرنوشتم تویی
آرزویم تویی
تکیه گاهم تویی
قدرتم تویی
یاورم تویی
همدمم تویی
همرازم تویی
پناهم تویی
باورم تویی
نوایم تویی
خیالم تویی
نیازم تویی

******

بگــذار بـگـــویـــم …
نـــاب تــریـن جــای دنـــیـا ، آغـــوش تـــوسـت !
جـایـی مــیـان دو بـازویت !
روی قـفـسه ی سیـنـه ات …
ممـاس بـــا قلـــبـت
همون قلبی که همه ی زندگی منه

******

تــــــو که باشی کافیست
مگر من به جز ” نفس ”
چه می خواهم؟

******

You have a place in my heart no one could ever have
تو در قلب من جایی داری که هیچ کس هرگز نمی تواند داشته باشد

******

We have each other, we have everything
همدیگرو داریم، همه چی داریم

******

I have you and this is enough
من تو را دارم و همین کافیست

******

کنارت چه آرام است
دل طوفانی من
دمی کنارم بنشین
تا گذر عمرم
متوقف شود
بر لب جوی

******

با من حرف بزن
همین یک لحظه سکوتت برایم سال ها گذشت
شاید محو چشم هایت باشم
شاید حضورت تپش قلبم را تند و تند تر کند
اما صدایت آرامشش از جنس دیگریست
با من حرف بزن
صدایت،
شنیدنی ترین نغمه زندگی من است

******

با تو تپش قلب آرامم آغاز شد
و می دانی تپیدن قلب یعنی زندگی یعنی حیات
بهانه حیات و زندگی ام تو را برای همیشه
تا وقتی قلبم می تپد دوست خواهم داشت

******

آرامش یعنی گرفتن دستای گرمت

در ادامه : متن عاشقانه با معنی