25 بیو و استوری انگیزشی واتساپ [وضعیت و پروفایل]

متن انگیزشی برای بیو واتساپ
متن انگیزشی برای بیو واتساپ

اگر می خواهید به بزرگی و عظمت دست پیدا کنید دست از اجازه گرفتن بردارید

******

اگر خودت را باور داشته باشی، فداکاری و غرور داشته باشی و هرگز تسلیم نشوی برنده خواهی بود
پیروز شدن هزینه دارد اما جایزه آن نیز ارزشمند است

******

Believe in yourself and you will be unstoppable
به خودتان باور داشته باشید تا توقف ناپذیر شوید

******

از پیروزی چیز کمی یاد می گیرید اما از شکست همه چیز یاد می گیرید

******

اگر کاری را انجام دهی که همیشه انجام می دادی
چیزی به دست می آوری که همیشه به دست می آوردی

******

زندگی به معنای یافتن خودتان نیست
بلکه به معنای خلق خودتان است

******

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفق شدنته

******

متن انگلیسی برای بیو واتساپ

استوری انگیزشی برای وضعیت واتساپ
استوری انگیزشی برای وضعیت واتساپ

Don’t decrease the goal. Increase the effort
هدف خود را کوچک نکنید بلکه تلاش خود را بیشتر کنید

******

اکر کسی تو را میرنجاند ناراحت نشو
این قانون طبیعت است
درختی که شیرین ترین میوه را دارد
بیشترین سنگ ها را می خورد

******
شکست یک عامل نیرو بخش است
نه یک بازدارنده؛
هر شکست بذری از موفقیت در دل دارد

******

آرزوهاتو فالو کن
مطمئن باش یه روزی بک میدن

******

You are stronger than you think
تو از آن چه فکر می کنی قوی تر هستی

******

دور خودت رو فقط با آدم هایی پر کن که تورو بالاتر میکشن

******

برنامه های خود را به مردم نگویید، نتایج کارهای خود را به آن ها نشان دهید

******

اجـازه نـده هیـچ کس پـاشو رو رویـاهات بـذاره

******

مهربون باش، اما ضعیف نه

******

هـمـیشهـ خودتــ.باشـ.
هیچیـ و هیچکسـ ب اندازهـ. خودتـ مهمـ. نیس

******

شآد بآشُــ بخَند
بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ

******

افراد به ندرت موفق می شوند
مگر آن که از کاری که انجام می دهند لذت ببرند

******

روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد

در ادامه : بیو واتساپ دخترونه و پسرونه