20 جملات انگیزشی ورزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات انگیزشی ورزشی انگلیسی کوتاه با معنی فارسی
متن انگیزشی ورزشی انگلیسی برای بیو و پست اینستاگرام

زیباترین متن های انگلیسی کوتاه و پر انگیزه ورزشی در مورد باشگاه، بدنسازی، ورزش کردن و تناسب اندام برای بیو، پست و کپشن اینستاگرام

***

A bad day can be made better by going to the gym
یه روز بد، با باشگاه رفتن میتونه بهتر شه!

******

If you still look cute after the gym, you didn’t work out hard enough
اگه بعد از باشگاه قیافت هنوز خوشگل و خواستنیه، پس بدون به اندازه کافی ورزش نکردی!

******

Think of your workouts as important meetings you’ve scheduled with yourself. Bosses don’t cancel
به تمریناتت به عنوان جلسات مهمی نگاه کن که با خودت گذاشتی. رئیس ها هیچ وقت جلساتشونو کنسل نمی کنن!

******

Change your body by changing your thoughts
بدنت رو با تغییر افکارت، تغییر بده!

******

Fitness is not about being better than someone else, it’s about being better than you used to be
تناسب اندام این نیست که از دیگران بهتر باشی، بلکه به این معناست که بهتر از گذشته خودت باشی

******

Take care of your body, it’s the only place you have to live – Jim Rohn.

مراقب بدنت باش! این تنها مکانیه که توش زندگی می کنی!

“جیم ران”

******

Of course it’s heavy. That’s why they call it weight
معلومه که سنگینه! بیخود نیست که بهش میگن «وزنه!»

******

Embrace and love your body is the only one, you will ever have
در آغوش گرفتن و دوست داشتن بدن خود تنها چیزی است که همیشه خواهید داشت

******

A 1-hour workout is 4% of your day
یک ساعت ورزش، فقط 4% از کل روزت رو میگیره!

******

عکس نوشته انگیزشی ورزشی انگلیسی برای پروفایل
متن ورزشی دخترونه و پسرونه انگیزشی برای پروفایل

Good is not enough if better is possible
تا زمانی که می توان «بهتر» بود، «خوب» بودن کافی نیست!

******

جمله های قشنگ ورزشی برای اینستاگرام

Yes, you can have everything you want and you think you deserve. But you better be ready to work really hard to get it 💪🏻🔥

آره، تو میتونی هرچی که میخوای و فکر می کنی لیاقتش رو داری، داشته باشی. اما بهتره برای به دست آوردنش، آماده تلاش هم باشی

******

Make every day better than before, it makes you tougher and tougher.

هر روزت را بهتر از قبل کن، این تو را مقاوم تر و مقاوم تر می کند.

******

Be proud, but never satisfied.

مغرور باش، اما راضی نه!

******

Your body can stand almost anything. It’s your mind that you have to convince 💯
بدنت میتونه از پس هر چیزی بر بیاد؛ این ذهنته که باید متقاعدش کنی!

******

I think I feel in love with taking care of my body.
فکر کنم عاشق شدم! عاشق مراقبت از بدنم!

******

Don’t feel discouraged about slow progress in the gym. Don’t let your doubts become reality, shed negative thoughts, and put in the work! Every day counts as progress
از پیشرفت کُند در باشگاه دلسرد نشوید. اجازه ندهید شک و تردید شما به واقعیت تبدیل شود، افکار منفی را دور بریزید و سخت تلاش کنید! هر روز پیشرفت محسوب می شود. ‌

******

I’m doing this for me
من این کارو برای خودم می کنم

***

I’m tired. It’s too cold. It’s too hot. It’s too late. It’s raining. Let’s go
خسته ام، هوا خیلی سرده، هوا خیلی داغه، خیلی دیره، بارون میاد … بزن بریم!

******

Sweat now. Shine later
عرق کن، بعدا بدرخش

******

Some people dream of success, while I wake up and train hard at it
بعضیا رویای موفقیت دارن، منم صبح ها از خواب بیدار میشم تا براش سخت تمرین کنم!

******

Respect your body. It’s the only one you get
به بدنت احترام بذار؛ تو فقط یدونه ازش داری!


فال حافظ کوکا