20 جملات زیبا و انگیزشی فرانسوی با ترجمه فارسی!

گزیده ای از زیباترین متن های انگیزشی به زبان فرانسوی همراه با ترجمه فارسی برای بیو، کپشن و پست اینستاگرام

جملات و کلمات انگیزشی به زبان فرانسه
متن های انگیزشی فرانسوی با معنی فارسی

Dans une grande âme tout est grand
در درون یک ذهن بزرگ، همه چیز بزرگ است

******

Je pense, donc je suis
من می اندیشم، پس هستم

******

On ne change pas une équipe qui gagne
یک نفر نمی تواند به تنهایی کل تیم را تغییر دهد!

******

Prouver que j’ai raison serait accorder que je puis avoir tort.
اثبات این که حق با من است، به منزله این است که ممکن است اشتباه کرده باشم!

******

A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire
برنده شدن بدون ریسک کردن، یک پیروزی بدون شکوه است!

******

La vérité vaut bien qu’on passe quelques années sans la trouver
حقیقت ارزشمند است؛ حتی اگر مجبور باشی چند سالی را برای یافتنش صرف کنی

******

Qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu’il craint
کسی که از رنجیدن می ترسد، از ترس خود رنج می برد!

******

Il vaut mieux faire que dire
عمل کردن بهتر از حرف زدن است!

******

La parfaite valeur est de faire sans témoin ce qu’on serait capable de faire devant tout le monde
شجاعت واقعی این است که کاری را که به راحتی می توانستید در حضور دیگران انجام دهید، در خفا انجام دهید.

******

La vie est une fleur dont l’amour est le miel
زندگی گلی است که عشق، شهد آن است…

******

Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé
تنها یک نوع خوشبختی در زندگی وجود دارد: دوست داشتن و دوست داشته شدن!

******

Après la pluie, le beau temps
پس از هر سختی، آسانی در راه است…

******

Ce que femme veut, Dieu le veut
یک زن اگر بخواهد، هر چیزی را می تواند به دست آورد…

******

Vouloir c’est pouvoir
وقتی اراده باشد، راه هم نشان داده خواهد شد!

******

Aide-toi, le ciel t’aidera
بهشت از آن کسانی است که به خودشان کمک کرده اند!

******

La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre
زندگی مانند دوچرخه سواری است؛ برای حفظ تعادل، باید بی وقفه رکاب زد!

******

Une difficulté n’en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l’affrontez
سختی، لحظه ای که با لبخند با آن روبرو می شوی، دیگر سختی نیست!

******

Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c’est la peur d’échouer
تنها یک چیز است که رسیدن به رویاها را غیر ممکن می سازد: ترس از شکست!

******

Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme
پیروزی یعنی عبور از یک شکست تا شکست بعدی، بدون از دست دادن اشتیاق!

******

Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir
برای کسی که بخواهد ببیند، همه جا گل های زیبا وجود دارد

******

L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres
شادترین مردم کسی است که باعث شادی بسیاری مردم دیگر شود.

******

Vivez comme si vous deviez mourir demain, apprenez comme si vous deviez vivre toujours
طوری زندگی کن که گویی فردا خواهی مُرد، و طوری بیاموز که گویی تا ابد زنده ای!


فال حافظ کوکا