20 جملات انگیزشی صبحگاهی زیبا [انگلیسی – فارسی]

متن انگیزشی صبحگاهی انگلیسی
جملات انگیزشی صبحگاهی برای استوری و کپشن اینستاگرام

زیباترین متن های انگیزشی مثبت و پرانرژی صبحگاهی برای شروع یک روز پر از امید و تلاش برای رسیدن به موفقیت و اهداف زندگی

Set a goal that makes you want to jump out of bed in the morning
برای خودت هدفی تعیین کن که باعث بشه صبح ها با اشتیاق از تخت بپری بیرون!

******

To simply wake up every morning a better person than when I went to bed
سعی کن هر روز که از خواب بیدار میشی،  نسبت به کسی که شب گذشته به تخت خواب رفت، آدم بهتری شده باشی!

******

پیام مثبت و انرژی زا صبحگاهی

Success is not just a measure of how big you can DREAM, it is also a measure of how much you can DO. Good morning.
موفقیت، با اندازه رویاهات سنجیده نمیشه؛ بلکه با میزان تلاشی که کردی سنجیده میشه! صبحت بخیر دوست من!

******

As you go out there, do your best and believe that the results will follow. Good morning.

روزت رو که شروع میکنی، نهایت تلاشت رو برای خواسته هات بکن و باور داشته باش که نتیجه دلخواهت در پی اش میاد! صبحت بخیر!

******

بیشتر : جملات صبح بخیر انگیزشی شاد

This is not just another day, this is yet another chance to make your dreams come true. Good morning
امروز، فقط یه روز دیگه نیست! بلکه یه فرصت دوباره ست برای اینکه رویاهات رو محقق کنی! صبحت بخیر!

******

Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.
فرصت ها مثل طلوع خورشیدند؛ اگر زیاد معطل کنی، از دست شان خواهی داد!

******

Opportunities will knock on your door every morning. But if you keep sleeping they will simply pass you by. Good morning
فرصت ها هر روز صبح در خونت رو میزنن؛ اگه همینجوری بخوابی، به راحتی از دستشون میدی! صبح بخیر!

******

بیشتر : متن صبح بخیر انگیزشی انگلیسی

چیزهای خوب این دنیا بی پایان است
همه کاری که باید انجام دهی این است که
به خودت جرات کشف کردن آن ها را بدهی و روزت را با یک لبخند شروع کنی

******

متن انگیزشی و تاکیدی برای شروع روز

هر روز صبح به خودت قول بده
تمام تلاشت رو برای تحقق رویاهات بکنی
تا زندگیت پر از سعادت و خوشبختی بشه!

******

فقط یه فکر مثبت کوچیک میتونه مسیر کل روزت رو تغییر بده

******

صبح که از خواب بیدار می‌شوید، به این فکر کنید که زنده بودن، نفس کشیدن، فکر کردن، لذت بردن و عشق ورزیدن چه امتیاز ارزشمندی است

******

هرگز اجازه نده ناراحتی دیروز و ترس از فردا، شادی امروزت رو خراب کنه!

******

کنار رفتن تاریکی و طلوع خورشید، نشون دهنده مهم ترین جنبه زندگیه :
«نا امیدی، دیر یا زود جای خودش رو به امید میده…»