15 جملات زیبا و انگیزشی برای شروع سخنرانی [انگلیسی – فارسی]

 جملات انگیزشی برای شروع سخنرانی
جملات انگیزشی برای شروع سخنرانی

کسانی که می گویند نمی توانید در دنیا تغییری ایجاد کنید دو دسته اند: آن هایی که از تلاش کردن می ترسند، آن هایی که از موفقیت شما می ترسند!

***

اگ بیش از حد احساس راحتی می کنید وقت آن است که حرکت کنید، از حرکت بعدی می ترسید؟ پس حتما در مسیر درستی قرار دارید.

***

آدم موفق کسی است که با آجرهایی که دیگران به سمتش پرتاب می کنند یک پایه ساختمانی محکم می سازد.

***

جملات قشنگ برای آغاز سخنرانی
جملات قشنگ برای آغاز سخنرانی

به هر چه که فکر می کنید درباره اش بزرگ فکر کنید.

***

اگر نترسید چه می کنید؟

***

وقتی پیر شدم دوست دارم به زندگی خودم نگاه کنم و بگویم “عجب ماجراجویی عالی بود” نه این که بگویم “چه زندگی آرامی داشتم”

***

فراموش نکنید این میزان تمرکز شما است که واقعیت زندگی تان را تعیین می کند.

***

متن زیبا برای شروع سخنرانی انگیزشی
متن زیبا برای شروع سخنرانی انگیزشی

کلمات ممکن است الهام بخش باشند اما این عمل است که تغییر ایجاد می کند.

***

برای رسیدن به هر چیزی که ارزش داشتن داشته باشد باید با تمام وجودتان هر کاری که لازم است بکنید.

***

فقط یک رئیس وجود دارد و آن مشتری است!

***

اگر منتظر شخص خاص یا زمان مناسب هستی تغییر حاصل نمی شود، خودت همان کسی است که منتظرش هستی، خودت همان تغییری هستی که به دنبالش می باشی.

***

If you think you are too small to make an impact try going to bed with a mosquito in the room.
اگر فکر می کنید برای اثر گذاشتن خیلی کوچک هستید کافیست با یک پشه در اتاق بخوابید.

***

A business that makes nothing but money is a poor business.
تجارتی که به جز پول سود دیگری ندارد تجارت ضعیفی است.

***

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.
مردی که می خواهد یک گروه ارکستر را رهبری کند باید به جمعیت پشت کند.

***

The man who moves a mountain begins by carrying away small stones.
مردی که کوهی را حرکت می دهد با جا به جا کردن سنگ های کوچک شروع می کند.

***

The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.
تفاوت بین افراد موفق و افراد واقعا موفق این است که افراد واقع موفق تقریبا به همه چیز نه می گویند

در ادامه بخوانید : معروف ترین سخنرانان انگیزشی جهان


فال حافظ کوکا