زیباترین جملات انگیزشی شاد و پر انرژی مثبت برای زندگی

جملات انگیزشی در مورد شاد بودن
جملات انگیزشی در مورد شاد بودن

ناب ترین جملات انگیزشی کوتاه و شادی آفرین در مورد شاد بودن در زندگی و احساس خوشبختی و خوشحالی در شرایط مختلف برای زندگی بهتر و شروع یک روز پر انرژی که می توانید در پروفایل یا بیو و استوری اینستاگرام از آن ها استفاده کنید.

******

No one can go back and make a new beginning, but anyone can start from now and make a happy ending

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده و شروع تازه ای داشته باشه اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه و یک پایان شاد بسازه

******

Take time to do what makes your soul happy

بخشی از زمانت رو صرف انجام کارهایی کن که روحت را شاد می کنه

******

پست شاد اینستاگرام

جملات شاد و پر انرژی انگلیسی
جملات شاد و پر انرژی انگلیسی

7 rules to be happy: 1. never hate. 2. don’t worry. 3. live simply. 4. expect a little. 5. give a lot. 6. always smile. 7. stay in love

هفت قانون شاد بودن:
1. هرگز متنفر نباش
2. نگران نباش
3. ساده زندگی کن
4. کم توقع باش
5. فراوان ببخش
6. همیشه لبخند بزن
7. عاشق بمون

******

Happy people plan actions, they don’t plan results

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند نه نتایج آن ها

******

If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

******

متن های شادی آفرین و مثبت برای پروفایل
متن های شادی آفرین و مثبت برای پروفایل

Be so happy that when others look at you, they become happy too

آنقدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به تو شاد شوند

******

Be happy with what you have. Be excited about what you want

با چیزی که داری خوشحال باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

******

جملات شاد عاشقانه

Only happy people understand love

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

******

The easiest way to attract love is to be the happiest version of yourself, it’s practically impossible not to love someone who’s truly happy

ساده ترین راه جذب عشق این است که خوشحال ترین ورژن خودتان باشید، دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است تقریبا غیر ممکن است

******

The happiest people on earth are not money rich but they are love rich and surrounded by happy people

شادترین آدم های روی زمین آن هایی نیستند که پول زیادی دارند بلکه کسانی هستند که لبریز از عشق بوده و با آدم های شاد احاطه شده اند.

******

مطالب شاد کوتاه

Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours

کمتر بترس، بیشتر امید داشته باش
کمتر بخور، بیشتر بجو
کمتر ناله کن، بیشتر نفس بکش
کمتر حرف بزن، بیشتر سخن (خوب) بگو
کمتر نفرت داشته باش، بیشتر عشق بورز
و آن گاه
همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

******

We don’t laugh because we’re happy – we’re happy because we laugh

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

******

The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters

مهم ترین چیز این است که از زندگی خود لذت ببری، شاد باشی و این همه چیزی است که اهمیت دارد

******

Be happy for this moment. This moment is your life

در این لحظه شاد باش، این لحظه همه زندگی تو است

******

Be happy. It really annoys negative people

شاد باش … این واقعا افراد منفی باف را عذاب می دهد!

******

There are two ways to be happy: improve your reality, or lower your expectations

دو راه برای شاد بودن هست:
واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی
یا
انتظاراتت را کم کنی

در ادامه حتما ببینید : عکس پروفایل شاد