20 جملات انگیزشی بزرگان در مورد کسب و کار

سخنان انگیزشی بزرگان کسب و کار
سخنان انگیزشی بزرگان کسب و کار

زیباترین سخنان انگیزشی بزرگان کسب و کار درباره موفقیت در کسب و کار ، کار آفرینی و شروع قدرتمند یک بیزنس

***

موفقیت، اغلب توسط کسانی به دست می آید که نمی دانند شکست، اجتناب ناپذیر است.
“کوکو شنل”

******

ایده های بزرگ، کم نیستند؛ چیزی که کم است، فقدان اراده لازم برای اجرای آن هاست
“ست گادین”

******

مدیران کسب و کارهای بزرگ، ابتدا یک چشم انداز خلق می کنند
سپس نسبت به آن شور و اشتیاقی سوزان ایجاد می کنند و بی وقفه برای رسیدن به آن تلاش می کنند
“جک ولش”

******

هر فروش، دارای 5 مانع اساسی است: عدم نیاز، عدم بودجه، عجله، عدم تمایل و عدم اطمینان!
“زیگ زیگلار”

******

خوب بودن، بهترین سرمایه ای است که کسب و کار این زندگی می تواند روی آن بنا شود.
در این صورت، این کسب و کار حتی اگر شهرت و ثروت هم از بین برود، پابرجا می ماند و تنها دارایی ای است که می توانیم با خودمان از این دنیا ببریم
“لوییزا می الکات”

******

اگرچه رقابت ممکن است گاهی برای افراد سخت باشد، اما برای بازار بهترین است؛
زیرا تضمین می کند که فقط بهترین ها باقی بمانند
اندرو کارنگی

******

شکست
، تنها فرصتی دوباره برای شروع است، این بار هوشمندانه تر …
“هنری فورد”

******

عکس نوشته انگیزشی درباره کسب و کار
متن انگیزشی درباره کسب و کار

هربار که کسب و کار موفقی را دیدید، بدانید کسی یک بار در زندگی اش یک تصمیم شجاعانه گرفته است
“پیتر دراکر”

******

جملات انگیزشی بزرگان در مورد کسب و کار
جملات انگیزشی بزرگان در مورد کسب و کار

هنگام نوآوری، طبیعی است که اشتباه کنید؛
اما بهترین کار این است که فورا به اشتباه تان اعتراف کنید و ایده های دیگرتان را بهبود ببخشید
“استیو جابز”

******

برندهای بزرگ، بازتابی از برهه ای از تاریخ و گروهی از افرادی است که آن را ساخته اند. نه می توانند کپی شوند، و نه بازیابی …
“ریچارد برنسون”

******

هرگز از رها کردن چیزهای خوب، برای رسیدن به چیزهای بهتر نترس!

******

هرگز اجازه نده ترس از شکست، بزرگ تر از هیجان موفقیتت باشد
“رابرت کیوساکی”

******

ارزش یک ایده، به استفاده از آن است!
“توماس ادیسون”

******

افراد فقیر تلویزیون بزرگی دارند
افراد ثروتمند کتابخانه بزرگ
“جیم ران”

******

شخصیت را استخدام کنید. مهارت را آموزش دهید

******

فروش به نگرش فروشنده بستگی دارد، نه نگرش خریدار بالقوه

******

وارد بازی ای که درکش نمی‌کنیم نشویم؛
حتی اگر می بینیم که آدم های زیادی از آن طریق پول به دست می آورند

******

با افراد خوب شروع کن، قوانین را ایجاد کن، با کارکنانت در ارتباط باش، به آن ها انگیزه و پاداش بده
اگر همه این کارها را به طور موثر انجام دهی، موفقیت از آن تو است
“لی لاکوکا”

******

دور هم جمع شدن به معنای شروع، کنار هم بودن به معنای پیشرفت و کار کردن با هم به معنای موفقیت است

******

بزرگ ترین کسب و کارها، بر بهترین خدمات و محصولات استوارند
“ایلان ماسک”

در ادامه : جملات زیبا و انگیزشی درباره موفقیت در کار گروهی


فال حافظ کوکا