جملات انرژی مثبت برای پروفایل، کپشن و استوری اینستاگرام

کپشن خاص انرژی مثبت انگلیسی
کپشن انرژی مثبت برای اینستاگرام

Life is like a mirror, we get the best results when we smile
زندگی مانند آینه است، ما بهترین نتایج رو ازش می گیرم وقتی لبخند بزنیم

******

The smallest change can make the biggest difference
کوچک ترین تغییرات می تونه بزرگ ترین تفاوت ها رو ایجاد کنه

******

کارآفرینان موفق، دهنده انرژی مثبت هستند نه گیرنده آن!

******

نقطه شروع همه دستاوردها خواستن است

******

Happy days are here again!
روزهای شاد رسیده دوباره

******

جملات انرژی مثبت

بیو انرژی مثبت اینستاگرام
بیو انرژی مثبت اینستاگرام

چیزی که شما را خوشحال می کند بیشتر انجام دهید

******

با خودت مثل یه پادشاه رفتار کن تا ملکه ات را جذب کنی

******

طوری رفتار کن گویی دنیا مال توست، چون همین طوره

******

ما به چیزی تبدیل می شویم که بیشتر اوقات به آن فکر می کنیم و این عجیب ترین راز دنیاست

******

پست انرژی مثبت برای اینستاگرام
پست انرژی مثبت برای اینستاگرام

وقتی ریشه ها عمیق هستند
هیچ دلیلی برای ترس از باد وجود ندارد

******

زندگی یعنی دوستان خوب و ماجراهای عالی

******

Losers focus on winners, Winners focus on winning
بازنده ها به برنده ها توجه می کنند و برنده ها به پیروزی

******

شاد بودن هرگز از مد نمی افته

******

کپشن انگلیسی زیبا

متن انرژی مثبت برای پروفایل
متن انرژی مثبت برای پروفایل

Surround yourself with those who make you happy
خودت رو با آدم هایی که خوشحالت می کنند احاطه کن

******

صبح‌ های مان بی‌ شک می‌ تواند زیباتر باشند
اگر تنها دغدغه زندگی مان مهربانی باشد
جای دوری نمی‌ رود
یک روز همین نزدیکی‌ ها
لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت
شاید خیلی زیباتر

******

زندگی کوتاه است
پرشور زندگی کن

******

آدم های منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند
آدم های مثبت به زیبایی های طول جاده
عاقبت هر دو ممکن است به مقصد برسند
اما یکی با حسرت و دیگری با لذت!

******

موفقیت در آرزوها نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد

******

شروع روز با یک لبخند بر لب ها می تواند
تاثیر فوق العاده ای داشته باشد و صبح را هم برای تو و هم برای دیگران دلپذیر کند
پس لبخند بزن!

******

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌ گونه که دوست دارید زندگی کنید

******

Follow your heart in everything you do
در هر کاری که انجام می دهی قلبت را دنبال کن

******

زندگی من کامل نیست
اما بهترین چیزیه که تاکنون برای من اتفاق افتاده

******

Don’t live a life regretting the things you didn’t do. Go do things!
در پشیمانی کارهایی که انجام ندادی زندگی نکن، برو و انجام شون بده

******

مردم هر کاری که انجام بدی رو قضاوت می کنند پس خودت باش

******

همه رویاهای ما می تواند محقق شود
اگر شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

******

ممکنه طوفانی باشه اما باران هیچ وقت همیشگی نیست

******

It wasn’t always easy but it’s worth it
همیشه آسان نیست اما ارزشش را دارد

******

آنقدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به تو شاد شوند

******

خوشبختی تنها چیزی است که هنگامی که آن را با دیگران سهیم می شوید چند برابر می شود

در ادامه : کپشن شاد و پر انرژی