تست هوش تصویری : چقدر به جزئیات توجه می کنید؟

بسیاری از ما زمانی که چند کار برای انجام دادن داریم و سرمان شلوغ است هول شده و وحشت می کنیم و سعی می کنیم همه کارها را همزمان انجام دهیم که مبادا کاری نیمه تمام باقی بماند.

در حالی که در این وضعیت معمولا در پایان روز هیچ کدام از کارها تکمیل نشده و ما همچنان گیج و سردرگم هستیم!

اگر در این شرایط قرار گرفته اید احتمالا متوجه شده اید که در این مواقع توانایی تمرکز کردن بسیار مهم تر از توانایی رفتن از یک کار به کار دیگر می باشد.

در این مقاله قصد داریم قدرت تمرکز شما را به چالش بکشانیم تا مشخص شود چقدر به جزئیات کار خود توجه دارید.

به تصویر زیر دقت کرده و سعی کنید در یک دقیقه 10 موردی که به فضای تصویر تعلق ندارد را بیابید.

چقدر به جزئیات توجه می کنید؟
چقدر به جزئیات توجه می کنید؟

اگر نمی دانید دنبال چه چیزهایی بگردید یا در پیدا کردن آن ها مشکل دارید از راهنمای زیر استفاده کنید:

  • نام دیگر سر بدن
  • در آب و هوای بد با کمک آن از خودتان محافظت می کنید
  • شکارچی شب
  • یکی از تجهیزات ورزشی
  • شیر می دهد
  • وسیله ای که هیزم شکن از آن استفاده می کند
  • حیوان زودیاک چینی 2018
  • یال دارد
  • خزنده ای با بدن طولانی که ممکن است سمی باشد
  • گاوچران ها از آن استفاده می کنند

جواب تست

جواب تست

 

جواب تست تمرکز
جواب تست تمرکز

1. اسکلت
2. چتر
3. جغد
4. توپ
5. بز
6. تبر
7. سگ
8. شیر
9. مار
10. اسلحه

منبع: brightside

فال حافظ کوکا