10 پیام تبریک پدر شدن به داماد خانواده

 تبریک پدر شدن به داماد
تبریک پدر شدن به داماد

بسیاری از مردان از پدر شدن واهمه دارند چون گمان می کنند
فقط مردان کامل از هر جهت، باید پدر شوند در حالی که
پدر شدن اتفاق قشنگی است که خود به خود یک مرد را کامل می کند
پدر شدنت مبارک داماد عزیزم!

***

داماد عزیزم!
به عنوان یک پدر به تو می گویم که هیچ چیز در زندگی ام
شیرین تر و خاطره انگیزتر و قشنگ تر از لحظه ای که پدر شدم نبوده است
خوشحالم که این حس زیبا رو خودت تجربه کرده ای
بابا شدنت مبارک پسرم!

***

پدر شدن خیلی راحته اما پدر بودن یکی از سخت ترین کارهای دنیاست
می دونم تو بهترین پدر دنیا برای نوه دلبندم هستی
بابا شدنت مبارک!

***

فقط کسانی که معتقدند پدر شدن شگفت انگیز ترین اتفاق زندگی یه مرد هست
معنای اون رو به خوبی درک کرده اند
پدر شدنت مبارک داماد عزیزم!

***

پدر شدن یعنی اون قدر قوی، باهوش، شجاع، عاقل و محکم باشی
که فرزندت تو رو به عنوان قهرمان زندگیش انتخاب کنه
پدر شدنت مبارک قهرمان زندگی نوه هام!

***

پدر شدن یعنی اگر برای یک جهان یک نفر هستی برای یک نفر تمام جهان خواهی شد
بابا شدنت مبارک داماد عزیزم!

***

داماد عزیزم!
می دونم مدت هاست منتظر چنین لحظه شیرینی هستی
لحظه ای که فرزندت رو در آغوش بگیری و با تمام وجود احساس پدر شدن رو تجربه کنی
تولد نوه ام مبارک، بابا شدنت رو تبریک می گم!

***

داماد مهربانم!
می دونم همون قدر که برای دخترم همسر خوب و وفاداری هستی
برای نوه دلبندم نیز بهترین پدر دنیا خواهی بود
بابا شدنت مبارک …

***

شوهر خواهر عزیزم!
بچه دار شدن تو و خواهرم رو تبریک می گم
امیدوارم این کوچولو عشق و شادی رو به زندگی تون به ارمغان بیاره
و خنده همیشه روی لب هاتون برق بزنه

***

پیوند بین پدر و فرزندش ناگسستنیه
پدر شدنت مبارک شوهر خواهر عزیزم!

***

پدر شدن یعنی در یک لحظه همه مشکلات و مبارزات زندگی ارزش جنگیدن پیدا کنه
پدر شدنت مبارک داماد عزیز!

***

بهترین آرزوها و صمیمی ترین تبریکات به داماد گرامی
پدر شدنت مبارک …
امیدوارم قدم نو رسیده برای تو و خواهرم خیر و برکت به دنبال داشته باشه

***

Congrats, new daddy
Little babies grow up quick so
Be sure to cherish every minute

بابا شدنت مبارک داماد عزیزم!
نی نی کوچولوها خیلی زود بزرگ می شن
حتما هر لحظه و دقیقه ش رو غنیمت بشمار

***

To her, the name of father was another name for love

برای او نام پدر نام دیگری برای عشق بود …
پدر شدنت مبارک داماد عزیزتر از جانم!