10 متن مادر بزرگ شدنم مبارک + عکس نوشته نوه دار شدن

 خوشحالی یعنی مادربزرگ شدن
عکس پروفایل مادربزرگ شدنم مبارک

همه آن چه در زندگی ام کم داشتم یک نوه بود
که با اومدن این کوچولوی مامانی تکمیل شد
و من به خوشبخت ترین مادربزرگ دنیا تبدیل شدم

******

زمانی که فرزندانم بزرگ شدند فکر کردم بهترین سال های عمرم به پایان رسیده
اما با اومدن یه نوه کوچولوی قشنگ فهمیدم همه این مدت در اشتباه بودم
مادر بزرگ شدنم مبارک!

******

به دنیا اومدن نوه قشنگم منو به اندازه تولد بچه هام و حتی بیشتر خوشحال کرد
بی صبرانه منتظر ماجراجویی های هیجان انگیز با این کوچولو هستم …

******

فکر می کردم برای عاشق شدن خیلی سنم بالا رفته تا این که مادر بزرگ شدم
نوه عزیزم به این دنیا خوش اومدی

******

می گن قانون طبیعته که ما همیشه به نسل های دورتر خودمون نزدیک تریم تا نسل قبل از خودمون!
نوه دار شدن یکی از بهترین اتفاقات شیرین زندگیمه، مامان بزرگ شدنم مبارک!

******

مادربزرگ شدن یعنی انجام کارهایی که هیچ وقت فکرش رو نمی کردی انجام دهی
مادربزرگ شدن یعنی همکاری در شیطنت های کودکانه
نوه دلبندم قدمت مبارک!

******

کم کم داشتم احساس کسالت می کردم و شور و احساس جوانیم رو از دست می دادم که
با اومدنت شادی و انرژی و جوانیم رو به من برگردوندی نوه عزیزم
خوش اومدی گل من!

******

خداوند به من این فرصت رو داده که توی دوران بازنشستگیم
یکی از بهترین شغل های دنیا رو داشته باشم
مامان بزرگ بودن!


فال حافظ کوکا