پیام تبریک سالگرد ازدواج به دوستان و دیگران (فارسی و انگلیسی)

متن تبریک سالگرد ازدواج به دوستان و آشنایان
متن تبریک سالگرد ازدواج به دوستان و آشنایان

جملات تبریک سالگرد ازدواج به دیگران

زیباترین متن ها، اس ام اس و پیامک های تبریک گفتن سالگرد ازدواج به دیگران، دوستان، اقوام، آشنایان صمیمی و همکاران به زبان انگلیسی و با معنی فارسی

There are lots of quotes about lasting love but few couples who seem to do it as well as you. Happy wedding day, dear friends

نقل قول های زیادی درباره عشق پایدار وجود داره اما زوج های کمی مثل شما به این عشق رسیدن. سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان نازنینم!

******

تبریک سالگرد ازدواج به دوست صمیمی

A wedding anniversary is the celebration of love, trust, partnership, tolerance and tenacity. happy anniversary

سالگرد ازدواج، جشن عشق، صداقت، همراهی، بردباری و استقامت است. سالگرد ازدواجت مبارک!

******

A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. happy anniversary

در یک ازدواج موفق باید بارها عاشق شد …. همیشه هم عاشق همان یک نفر! سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

May love continue to illuminate your lives for ever and ever
Happy Anniversary to both of you

ای کاش عشق برای همیشه و تا ابد زندگی تون را روشن کنه. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

اس ام اس برای تبریک سالگرد ازدواج به دیگران
اس ام اس برای تبریک سالگرد ازدواج به دیگران

You are together and you have each other and that is the only thing that matters
Happy Anniversary

شما با هم هستید و همدیگه رو دارید و این تنها چیزیه که اهمیت داره. سالگرد عشقتون مبارک!

******

اسمس تبریک سالگرد ازدواج به دیگران

Brought together by fate … and your connection only strengthened with time
Happy Anniversary my dear friends

تقدیر شما رو به هم رسوند و پیوند شما با گذشت زمان قوی تر شد … سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان خوبم!

******

True love never dies, it only grows stronger with the passing of time. your love is the strongest and truest kind. Happy Anniversary

عشق حقیقی هرگز نمی میره، فقط با گذشت زمان فقط قوی تر می شه. عشق شما قویترین و صادقانه ترین نوع عشق است. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

Even after so many years of living together, you both haven’t got tired of each other. Here’s wishing that you stay like this forever. Happy anniversary.

حتی بعد از این همه سال زندگی مشترک، شما هیچ وقت از هم خسته نشدید. آرزو می کنم همیشه همینطور بمونید. سالگرد عروسیتون مبارک!

******

متن کوتاه ادبی برای تبریک سالروز ازدواج فامیل

May the sun always shine on the path that you share. May the moon and stars always light your hearts.

امیدوارم خورشید همیشه به مسیر زندگی شما دو نفر بتابه و مهتاب و ستاره هاش همیشه قلب های شما رو روشن کنه. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

The echo of your love and the sound of the sea have a few things in common – they are both constant and eternal. Happy anniversary

صدای عشق شما و صدای دریا چند خصوصیات مشترکی دارند، هر دو پایدار و ابدی هستند. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

A great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences

یه ازدواج خوب این نیست که دو انسان کامل کنار هم قرار بگیرند بلکه وقتی رخ می ده که دو نفر ناکامل یاد می گیرند که از تفاوت هایی که با هم دارند لذت ببرند. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

پیام تبریک سالگرد ازدواج به اقوام و فامیل و آشنایان
پیام تبریک سالگرد ازدواج به اقوام و فامیل و آشنایان

Another year’s passed and you continue to show the world that true love does exists – Happy Anniversary

یه سال دیگه گذشت و شما همچنان به دنیا نشان می دهید که عشق واقعی وجود داره. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

You two are gems
Happy Anniversary

شما دو نفر مثل جواهرید! سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

It’s easy to fall in love, but, it’s really difficult to stay in love.. You two are doing it for years
Happy Anniversary!!

عاشق شدن آسونه اما عاشق موندن واقعا سخته، کاری که شما دو نفر سال هاست انجام دادید! سالگرد ازدواجتون مبارک

******

May you two together have a life as fragrant as roses and colorful as a rainbow
Happy Anniversary

امیدوارم زندگی به خوشبویی رایحه گل رز و رنگارنگی یک رنگین کمان داشته باشید. سالگرد عروسیتون مبارک!

******

May the book of your married life get a lot more new chapters
Happy Anniversary to you both

آرزو می کنم کتاب زندگی زناشویی تون فصل های جدید زیادی داشته باشه. سالگرد عشقتون مبارک!

******

Most couples are able to hear each other’s words, but I have seen you guys listening to each other’s heartbeat. Happy Anniversary my dears

بسیاری از زوج ها فقط می تونن حرف های هم رو بشنون اما من دیدم که شما به صدای تپش قلب هم گوش میدین. سالگرد ازدواجتون مبارک عزیزانم!

******

You both are precious gems…remain embedded in the ring of love together forever. Happy anniversary

شما دو نفر جواهرات قیمتی هستید، در حلقه عشق تا ابد کنار هم بمونید. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

Wishing you both – lasting love

آرزو می کنم که عشقتون پابرجا بمونه. سالگرد عشقتون مبارک!

******

For some people, a perfect marriage is a myth, fairytale, legend, fable or false hope. But for me, it is a real thing which exists between you both. Happy anniversary

برای خیلی از آدما، ازدواج کامل مثل افسانه یا قصه های خیالی سرزمین پری ها یا حتی امیدهای واهی می مونه اما برای من یه چیز واقعیه که بین شما دو نفر وجود دارد. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

Times change, people change, but memories remain. Wish you both a lifetime of happy memories. Have a fantastic anniversary

زمان عوض می شه، آدما تغییر می کنن اما خاطرات همیشه باقی می مونن. برای شما دو نفر آرزوی یه زندگی سرشار از خاطرات شاد دارم. سالگرد ازدواج عالی داشته باشید.

******

A real relationship is when souls connect and hearts beat for each other, forever and ever – just like yours. Happy anniversary

یک رابطه واقعی وقتی ایجاد می شه که روح ها با هم پیوند پیدا کرده و قلب ها برای هم به تپش دراید، برای همیشه و تا ابد، درست مثل شما! سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

Hope that your strong, sweet & soothing bond of togetherness & its freshness & fragrance continue till eternity. Happy Marriage Anniversary

امیدوارم پیوند قوی، شیرین و آرامش دهنده شما با هم، با طراوت و عطرش تا ابد ادامه پیدا کند. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

Love is the base of marriage
And you are showing us what true love is
Happy Anniversary

عشق اساس ازدواج است و شما به ما نشان دادید که عشق واقعی وجود دارد. سالگرد عروسیتون مبارک!

******

One of the most beautiful things I have witnessed
is your love for one another through the years
Happy anniversary my dearest friends

یکی از زیباترین چیزهایی که من شاهد اون بوده ام عشق شما نسبت به همدیگه در طول سال هاست. سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان عزیزم!

******

Happy anniversary
You guys are still a wonderful couple even after all these years

سالگرد ازدواجتون مبارک!
بعد از این همه سال هنوز هم یه زوج شگفت انگیز هستید.

******

Today is a special day
For a special couple
Sharing a very special love
Happy anniversary

امروز یه روز خاصه، برای یک زوج خاص که یه عشق خیلی خاص رو با هم شریک شدن … سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

متن های خنده دار تبریک سالگرد ازدواج

Bachelors know more about women than married men
If they didn’t, they’d be married too

مردان مجرد بیشتر از مردای متاهل درباره زن ها می دونن، چون اگه نمی دونستن اونا هم تا حالا ازدواج کرده بودن … سالگرد ازدواجت مبارک:)

******

متن بامزه و باحال تبریک سالروز ازدواج

Being married is like being in a battlefield
You have to always prepare yourself for the war
Happy Anniversary though

ازدواج مثل بودن توی میدون جنگه! تو مجبوری همیشه آماده جنگ باشی. با این حال…… سالگرد ازدواجت مبارک:)

******

متن طنز و خنده دار تبریک سالگرد ازدواج

A day of loving
A week of quarrel
A month of war
A year of marriage
Happy Anniversary!

یک روز عشق!
یک هفته بحث
یک ماه جنگ
یک سال ازدواج!

سالگرد ازدواجت مبارک:)

******

You two seem to live by the old adage – love at first sight and every day afterwards. Have a great anniversary you charming pair

به نظر می رسه شما دو تا به سبک قدیمی ها زندگی می کنید! عشق تو نگاه اول و هر روز بعدش … سالگرد ازدواجتون مبارک:)

در ادامه بخوانید : متن تبریک سالگرد ازدواجتون مبارک دوست عزیزم