جملات تولدت مبارک پسر زمستانی + عکس نوشته

عکس نوشته  تولدت مبارک پسر زمستونی
تولدت مبارک پسر زمستونی

زمستان تنها یک فصل نیست، زمستان یک جشن است
جشن میلاد تو … هزاران بار مبارکت باد مرد زمستان!

***

تولدت مبارک رفیق زمستونی خودم!
امیدوارم صفحه زندگیت مثل برف سفید باشه
و غم و غصه هات تا ابد در سایه سرمای زمستون یخ بزنن

***

دو کلمه است که سرمای هر سه ماه زمستانم را یک جا می شوید و می برد:
تولدت مبارک … پادشاه برف ها!

***

همه می دونن پسرای متولد زمستون با حال ترین رفیقای دنیان
تولدت مبارک دوست من!

***

خوشبختی یعنی رفیقت زمستونی باشه
آخه پسرای زمستون گرم ترین قلبای دنیا رو دارن

***

متن تبریک تولد پسر زمستانی
متن تبریک تولد پسر زمستانی

تولدت مبارک گل پسر زمستون!
امیدوارم همه فصل های زندگیت بهاری باشه
و هیچ وقت رنگ سرما رو نبینی

***

پیام تبریک تولد مرد زمستانی
پیام تبریک تولد مرد زمستانی

زمستان اگر نبود گرم ترین تابستان ها نیز رنگ می باختند
تو اگر نبودی همه فصل های زندگی ام بی رنگ می شدند
تولدت مبارک مرد زمستانی من!

***

هیچ آتشی سوزنده تر از سرمای زمستان نیست
این را از سردترین نگاه هایت آموخته ام
اگرچه به یادم نیستی اما تولدت مبارک

***

تو زاده زمستانی و خوب می دانی حتی قشنگ ترین صحنه های سپید زمستانی نیز با یک دانه برف شروع می شوند … به خاطر همه خاطرات قشنگی که برام ساختی ازت ممنونم
تولدت مبارک پسر زمستونی!

***

تو همان زمستانی هستی که در وجودت تابستانی ابدی لانه خوش کرده است
جشن میلادت مبارک …

***

تولدت مبارک عشق برفی من!
از آن لحظه که وارد زندگی ام شده ای زمستان هایم هم رنگ و بوی بهار گرفته اند

***

سردترین فصل سال در کنار رفیق گرم و صمیمی مثل تو
گرم و شیرینه
تولدت مبارک پسر برفی!

***

قبل از تو همه فصل های زندگی ام زمستان بود
تو آمدی و آتش به یخ ها کشیدی
تو آمدی و گرمای حضورت تابستان زده ام کرد
تولدت مبارک!

***

پسرای زمستونی ساده اما سرد و شیطونن
مثل خود زمستون
تولدت مبارک زمستونی!

***

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday winter boy!

زندگی خودت رو با لبخندها و نه با اشک ها بشمار، سن خودت رو با تعداد دوستانت بشمار نه با سال ها، تولدت مبارک پسر زمستونی!

***

Happy birthday winter boy! I hope all your birthday wishes and dreams come true.

تولدت مبارک پسر زمستون!
امیدوارم همه آرزوها و رویاهای تولدت محقق بشه