پیام تبریک تولد معلم و استاد فیزیک

عکس نوشته تبریک تولد معلم فیزیک
عکس نوشته تبریک تولد معلم فیزیک

فیزیک و قوانین آن را بدون یک آموزگار خوب هرگز نمی توان درک کرد … معلم برجسته ای همچون شما!
تولدتان مبارک سرکار خانم …

***

شما به من نشان دادید که چگونه از دل اتفاقات ساده و طبیعی مثل سقوط
می توان به قوانین مهمی همچون جاذبه رسید
سالروز میلادتان مبارک معلم عزیزم!

***

پیام تبریک تولد استاد فیزیک
پیام تبریک تولد استاد فیزیک

شما نمونه صادق قانون جاذبه هستید
انسانی وارسته و بزرگ که دانشجویان بی تجربه و کوچکی همچون من را به سوی خود جذب می کند
میلادتان خجسته استاد گرامی!

***

تولدتان مبارک آقای …
شما همانند یک اختر تپنده هستید که با حضورتان در کلاس
حس خوب در همه دانش آموزان ایجاد می کنید
و به دانش آموزان گمشده کمک می کنید تا راه خود را در این جهان وسیع پیدا کنند
برای شما آرزوی موفقیت می کنم

***

امیدوارم خوشبختی شما به درازای عدد پی باشد
و مانند ذرات کوانتوم هر آن چه در زندگی می خواهید را به دست آورید
میلادتان مبارک

***

معلم خوبم! دعا می کنم نیروی الهی همیشه همراه شما باشد
و هر چقدر انرژی بیشتری مصرف می کنید انرژی مثبت بیشتری به سوی شما برگردد
با آرزوی موفقیت روزافزون شما، تولدتان مبارک!

***

فیزیک برای من همیشه شبکه ای از سردرگمی ها و پیچیدگی ها بود
تا این که شما برای حل این ابهام و رمز و راز وارد زندگی من شدید
تولدتان مبارک دبیر عزیزم!

***

فیزیک تنها زمانی می تواند به کابوس های شبانه ما تبدیل شود
که راهنمایی همچون شما برای رفع تردیدها و ابهامات آن وجود نداشته باشد
میلادتان خجسته باد …

***

زمانی که هیچ انرژی برای مطالعه انرژی های مختلف نداشتم
شما مانند یک نیروی محرکه اسرار آمیز وارد زندگی من شدید
و هر آن چه برای لذت بردن از علم انرژی ها نیاز داشتم به من تزریق کردید
وجودتان را سپاس … تولدتان مبارک باد!

***

جهان از پروتون ها، نوترون ها، الکترون ها و مورون ها ساخته شده
ممنونم که باعث شدید من یک مورون نباشم!
تولدتان مبارک معلم خوبم!