20 بیو انگیزشی کوتاه با فونت زیبا و خاص

بیو انگیزشی کوتاه با فونت زیبا و شکسته
بیوگرافی انگیزشی شاخ و خفن برای واتساپ و اینستاگرام

فرصت ها اتفاق نـᓄـیـ افتند
ایــن تـو هستیــ که اون ها را ایــجاد ᓄـیـ کنیــ

******

I’m an original and that’s perfection in itself
من اورجینال هستم و این به خودی خودش کمال است

******

برایـ ایــטּ کهـ بهـ هــماטּ کسیـ کهـ میـ توانستیــد باشیــد تبدیــل شویــد هــرگز دیــر نیــست

******

زِندگے ‌ے مُشکل‌ نیـست‌ کِ‌ بِخوایـ‌ حَلش‌ کُنے
زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌ کِ‌ بایـد‌ تَجربش‌ کنی

******

اهداف خود را در سطح بالا تعیین کنید و تا زمانی که به آن ها نرسیدید متوقف نشوید

******

بیشتر : جملات تکان دهنده انگیزشی

تنها کسی که می تواند به شما بگوید نمی توانید موفق شوید خودتان هستید
خوشبختانه مجبور نیستید به خودتان گوش کنید!

******

چیزی که انجام می دهید تفاوت ایجاد می کند و شما باید تصمیم بگیرید که چه نوع تفاوتی می خواهید ایجاد کنید

******

افراد صبور بهـ هــر آטּ چهـ ارادهـ میـ کنند میـ رسند

“بنجامین فرانکلین”

******

می توانی بدبخت باشی یا به خودت انگیزه بدهی
هر چه باشی انتخاب خودت است

******

تنها یک فکر مثبت صبحگاهی می تواند کل روز شما را تغییر دهد

******

تمام قدرت در درون توست
تو می توانی هر کاری انجام دهی

******

هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ

******

I’m thankful for the struggles that made me the person I am today
من از مبارزاتی که باعث شد به این آدمی که هستم تبدیل بشم تشکر می کنم

******

شما از شکست های خود در زندگی چیزهای بیشتری یاد می گیرید تا از موفقیت های خود
اجازه ندهید شکست ها مانع شما شوند، شکست ها باید شخصیت شما را بسازند

******

ممکنهـ هــنوز بهـ هــدفم نرسیــدهـ باشم
اما از دیــروز بهـ آטּ نزدیــک ترم

******

I was born to shine
من برای درخشش متولد شدم

******

همیشهـ قوۍ باش ‌
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !

******

به آرزوهایم قول رسیدن دادم

******

تا زمانی که حساب بانکی شما شبیه یک شماره تلفن به نظر برسد تلاش کنید

در ادامه بخوانید : بیو واتساپ انگیزشی