20 بیو انگیزشی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

بیو انگیزشی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی
متن بیو انگیزشی کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

زیباترین جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی با معنی فارسی برای متن بیوگرافی اینستاگرام

***

When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too
وقتی تلاش می کنی که از چیزی که هستی بهتر باشی، همه چیز در اطرافت هم شروع به بهتر شدن میکنن!

******

Don’t let someone else’s opinion of you become your reality
اجازه نده نظر دیگران در موردت، واقعیت زندگیت رو شکل بده!

******

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions
هیچ وقت محصول شرایط نباش؛ محصول تصمیماتت باش!

******

Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently
شکست، به زبان ساده فرصتی برای شروع دوباره ست! یک شروع دیگه، این بار هوشمندانه تر!

******

Opportunities don’t happen, you create them
فرصت ها اتفاق نمیفتن؛ این خودتی که اونا رو می سازی!

بیشتر : متن بیوگرافی انگیزشی و تیکه دار انگلیسی!

******

It is never too late to be what you might have been
هرگز برای تبدیل شدن به کسی که همیشه میخواستی، دیر نیست

******

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you want
یاد بگیرید چطور با آنچه که در اختیار دارید، از زندگی خویش لذت ببرید

******

Enjoy life! This is not a rehearsal
از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

******

It is a rough road that leads to the heights of greatness
همیشه سخت ترین مسیرها به زیباترین مقاصد میرسن!

******

Once you choose hope, anything’s possible
زمانی که شما امید داشتن را انتخاب می کنید، همه چیز ممکن می شود

******

People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do
افرادی که اونقدر دیوونه وار فکر میکنن که میتونن دنیا رو تغییر بدن، همونایی هستن که دنیا رو تغییر میدن!

******

Believe you can and you’re halfway there
اگه باور داشته باشی که میتونی، نصف راهو رفتی!

******

You are never too old to set another goal or to dream a new dream
یادت باشه هیچ وقت برای داشتن یه هدف یا رویای جدید، دیر نیست!

******

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم

******

Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear
هر خواسته ای که تا الان داشتی و داری، درست اون طرف ترسه!

در ادامه : بیو انگیزشی موفقیت انگلیسی