100 معروف ترین جملات انگیزشی کوتاه [انگلیسی – فارسی]

بهترین جملات انگیزشی کوتاه
بهترین جملات انگیزشی کوتاه

Be yourself, there’s no one better
خودت باش، هیچ کس بهتری وجود ندارد

***

موفقیت هرگز در حد متوسط نیست

***

***

بیو انگیزشی

معروف ترین جملات انگیزشی ناب
معروف ترین جملات انگیزشی ناب

Live for the moments you can’t put into words
برای لحظاتی زندگی کن که نمی تونی در قالب کلمات توصیف شون کنی

***

جملات انگیزشی تصویری

جملات انگیزشی رویایی
زیباترین جملات انگیزشی موفقیت

همه رویاهای ما می تواند محقق شود
اگر شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

***

There are so many beautiful reasons to be happy
دلایل زیبای زیادی برای شاد بودن وجود دارد

***

متن انگیزشی طولانی

معروف ترین جملات انگیزشی انگلیسی
معروف ترین جملات انگیزشی انگلیسی

Normal is boring
معمولی کسل کننده است

***

استوری انگیزشی واتساپ

جملات انگیزشی و امید دهنده
جملات انگیزشی و امید دهنده

I’m not here to be average, I’m here to be the best
اینجا نیومدم که متوسط باشم، من اینجام که بهترین باشم

***

بیشتر : معروف ترین جملات انگیزشی زندگی

چیزی که به نظر ما امتحان تلخی است
اغلب اوقات نعمتی است که تغییر چهره داده است

***

جمله های سنگین انگیزشی برای پروفایل
جمله های سنگین انگیزشی برای پروفایل

نقطه شروع همه دستاوردها خواستن است

***

بسیاری از ما با رویاهای خود زندگی نمی کنیم
چون در حال زندگی با ترس های خود هستیم
“لس براون”

***

جملات انگیزشی تصویری فارسی
جملات انگیزشی تصویری فارسی

Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible
هدف گذاری اولین قدم برای مرئی کردن نامرئی ها است

***

***

ما به چیزی تبدیل می شویم که بیشتر اوقات به آن فکر می کنیم و این عجیب ترین راز دنیاست

***

معروف ترین جملات انگیزشی انگلیسی تصویری
جملات انگیزشی انگلیسی تصویری

موفقیت دوست داشتن خودتان است
دوست داشتن چیزی که انجام می دهید
و دوست داشتن چگونگی انجام آن

***

بزرگ ترین ترس ما نباید از شکست باشد
بلکه باید از پیروزی در چیزهای بی اهمیت زندگی باشد

***

کپشن انگیزشی پول و ثروت
کپشن انگیزشی پول و ثروت

به دست آوردن پول سخته
بی پولی هم سخته
سختی خودتو انتخاب کن

***

مشکلات واقعی را می توان برطرف کرد
این تنها مشکلات خیالی هستند که شکست ناپذیرند

***

نمی توانم جهت باد را تغییر دهم
اما می توانم بادبان هایم را به گونه ای تنظیم کنم که همیشه من را به مقصد برسانند

***

اگر می خواهید تغییر دائمی ایجاد کنید
از تمرکز کردن روی اندازه مشکلات تان دست برداشته و روی اندازه خودتان تمرکز کنید

***

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore
هرگز نمی توانی از اقیانوس عبور کنی مگر آن که شجاعت رها کردن ساحل را داشته باشی

***

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

***

قدم اول به سوی موفقیت زمانی برداشته می شود که نخواهید
در محیطی که اولین بار خودتان را در آن جا پیدا کرده اید اسیر بمانید

***

چیزی که به آن نگاه می کنید مهم نیست
آن چیزی که می بینید اهمیت دارد

***

جملات انگیزشی ذهنی
قوی ترین جملات انگیزشی

هرگز نمی توانید در دنیای بیرون چیزی بیشتر
از آن چه در ذهن خود به دست آورده اید، کسب کنید!
“برایان تریسی”

در ادامه بخوانید : جملات انگیزشی ثروتمند شدن