نقش طرح تدبیر و طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار در برنامه سالانه

آنچه در مبحث برنامه سالانه و تقویم اجرایی در رابطه با مدیریت مدرسه و همچنین معاونت اهمیت بسیاری دارد نوع نگارش برنامه سالانه و تقویم اجرایی می باشد.

بانک فایل پژوهشی معلمان
بانک فایل پژوهشی معلمان

نوع نگارش برنامه سالانه توسط آموزش و پرورش اعلام شده و توسط مدیران و معاونین اجرایی می گردد.

مفاهیمی که اداره آموزش و پرورش آنها را بررسی کرده و هر ساله به مدیران و معاونین ابلاغ می کند معمولا تغییر می کنند و با طرح های مختلف قابلیت اجرایی پیدا می کنند.

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدیران و پست های مختلف سازمانی

برنامه سالانه و تقویم اجرایی علاوه بر مدیران توسط معاون آموزشی، معاون پرورشی،معاون اجرایی، مربی بهداشت، معلمان و دبیران تنظیم می گردد. این پست های سازمانی برنامه سالانه خود را به صورت دقیق و کامل می نویسند و همه را تحویل مدیر مدرسه می دهند.

برنامه های آنها در بایگانی مدرسه نگهداری می شود. در واقع مدیران برنامه ها را نگهداری می کنند که در هنگام ورود بازرسان به آنها نشان دهند.

بازرسان نیز با توجه به اینکه از برنامه ها و ابلاغیه های جدید اطلاع کامل دارند برنامه سالانه پست های مختلف را بررسی دقیق می کنند که حتما مطابق با الگوریتم های جدید باشند.

طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار نوعی از برنامه سالانه و تقویم اجرایی است که در سالهای اخیر رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته است.

مدیران در طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار تلاش می کنند کلیه برنامه ریزی های مورد نظر خود را در قالب یازده محور کامل بیاورند.

یازده محور دقیق و کامل که محور یازدهم در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش به کار می رود.

دیگر محور های طرح تعالی مربوط به مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم است. در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم و حتی برخی از دبستان ها مدیران برای برنامه ریزی دقیق از برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار استفاده می کنند. باید نکته قابل توجهی را در این مورد خاطر نشان کرد. و آن این است که طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار بهترین نوع برنامه ریزی برای مدیران مدارس است.

برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر

نوع دیگری از برنامه ریزی مدیران نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر ابتدایی است. طرح تدبیر بهترین و جدیدترین طرحی است که در سالهای اخیر در رابطه با مقطع ابتدایی کاربرد دارد.در مقطع ابتدایی مدیران می بایست برنامه سالانه و تقویم خود را در راستای طرح تدبیر طراحی و اجرا نمایند .

حتی علاوه بر مدیران سایر پست های سازمانی در مقطع دبستان نیز باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که برنامه سالانه و تقویم اجرایی خود را در راستای طرح تدبیر بنویسند و اجرایی و نهادینه نمایند.

طرح تدبیر ابتدایی شامل شش فرم مختلف است که مدیران باید براساس آن فرم ها و در قالب آنها کلیه برنامه ریزی های مورد نظر خود را انجام دهند.

در میان فرم های موجود جالب است بدانید که فرم شماره شش مخصوص خود ارزیابی مدیران است در این فرم مدیران باید به خود امتیاز دهند و امتیازات آنها در ارزشیابی پایان سال آنها نیز موثر است.

البته این امتیاز کافی نیست و بازرسین هم باید این موضوع را تایید کنند. در نهایت تمامی فرم های طرح تدبیر ابتدایی باید در سامانه همگام بارگزاری شوند.

معرفی منبع به روز بانک فایل پژوهشی معلمان

با توجه به مباحث فوق جادارد به معرفی سایت فرهنگی و علمی به نام بانک فایل پژوهشی معلمان بپردازیم.

سایت بانک فایل پژوهشی معلمان در راستای اهداف علمی و آموزشی خود این امکان را برای معلمان و معاونین فراهم نموده است که در صورت نیاز به نمونه برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر و طرح تعالی به این سایت مراجعه نموده و از محصولات موجود در این سایت بهره لازم و کافی را ببرند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان