انشاهای فوق العاده زیبا در مورد گذر رودخانه و سرنوشت آن

انشاهای ساده و ادبی زیبا درباره گذر رودخانه و توصیف آن، مناسب برای دانش آموزان پایه نهم

انشا در مورد گذر رودخانه
انشا در مورد گذر رودخانه

خداوند فرموده در دنیا و آیات خلقت او تفکر و تامل کنیم تا به هدایت برسیم و در زندگی در مسیر درست گام برداریم.

به نظر من هم برای درک مفهوم و هدف زندگی کافیست به طبیعت پیرامون خود با دیده بصیرت نگاه کنیم، به تغییر فصل ها، روز و شب، رویش درختان، خورشید عالمتاب، حیوانات و گذر رودخانه.

رودخانه درس های زیادی به ما یاد می دهد، درس تلاش، ایستادگی، ایثار و خدمت کردن:

از کوهستان ها سرچشمه می گیرد و در مسیری دور و دراز به راه می افتد. در طول مسیر هرگز از خستگی، سنگ های کوچک و بزرگ سر راه و سرما و گرما گله نمی کند و از طولانی بودن و سختی راه هراسی به دل راه نمی دهد زیرا تنها خواسته اش رسیدن به هدف است.

هدفی که از همان ابتدا در عمق جانش نهفته و تا زمانی که به آن نرسد آرام نخواهد گرفت: هدفی به بزرگی اقیانوس ها و دریاها.

رودخانه از همه جا می گذرد، از کنار شهرها، از دل روستاها، مزارع، دشت ها و جنگل ها. در طول راه جشن عروسی دختر کدخدا، مراسم سوگواری بزرگ خاندان، تکاپوی شادمانه کودکان در حال بازی و تلاش کارگران برای ساخت پل کوچکی روی خود را به نظاره می نشیند.

با مهربانی کوزه دخترک روستایی را پر می کند، گرد و غبار را از صورت کشاورز خسته می زداید و تشنگی پرنده کوچکی که بر بالای او پرواز می کند را برطرف می کند.

بی شک سرنوشت زیبایی برای رودخانه رقم خورده است، زیرا در راه رسیدن به هدفش که همانا پیوستن به هزاران رودخانه دیگر و یکی شدن با دریا است، با مهربانی پیش می رود و رحمتش را از هیچ کس دریغ نمی کند و از مسیر نهایت لذت را می برد.

رودخانه نماد تلاش و ایستادگی است و این که برای رسیدن به آن چه می خواهیم – چه در زمینه موفقیت های علمی، مالی، معنوی و خدمت کردن به دیگران – لازم است بعد از تعیین هدف و اطمینان از آن، عزم خود را جزم کرده و در طول مسیر رسیدن، از دشواری های مسیر نهراسیم و ناامید نشویم.

گذر و سرنوشت رودخانه

رود جاری است. از میان کوه و دشت و جنگل گذر کرده، صخره ها را می شکافد و مسیر خود را پیدا می کند.

ممکن است بعضی جاها که فراز و نشیبی وجود دارد تبدیل به آبشار زیبا شود، یا با گذشت سال ها یا بعضی مواقع با دخالت انسان ممکن است مسیر خود را تغییر دهد.

روردخانه گر چه لطیف اما سخت مقاوم است. اگر صخره، سنگی یا مانعی سر راهش باشد با صبر و تلاش آن مانع را از سر راه بر می دارد و مسیر خود را باز می کند.

صدای پر جوش و خروش رود، صدایی که با برخورد قطره های آب به سنگ های ریز و درشت در همه جا می پیچد صدای حیات است.

هر جا که رودی جاری است پر از طراوت، سرسبزی و زندگی است. انسان ها و حیوانات و گیاهان آن جا گرد هم می آیند و کنار هم زندگی می کنند، رود زیبا پیوندی نامرئی میان همه ی موجودات ایجاد می کند.

بیش ترین روستاها و شهرها کنار گذرگاه های رودخانه ها تشکیل شده است.

رود از هر جا که می گذرد به حیوانات، گیاهان یا انسان های آن منطقه حیات می بخشد و این از بخشندگی بی منت رود است.

رود زلال و پاک با گذر از هر جا خاطرات هزاران سرنوشت را می شنود و رازها و درد دل های هزاران نفر را در سینه پنهان می کند و آن را با خود به دریا می برد.

گذر رود از سر چشمه تا انتها سفریست مانند سفر زندگی انسان : جذاب، شنیدنی و بعضی مواقع سخت و دشوار.