انشا درباره کتاب های خاک گرفته چه می گویند؟

انشا درباره کتاب های خاک گرفته چه می گویند؟
انشا درباره کتاب های خاک گرفته چه می گویند؟

کتاب ها پرندگانی هستند با بال های خیالی، که ما می توانیم با خواندن آن ها سوار بر بال هایشان شویم و سرزمین رویاها را درنوردیم و در نهایت به سلامت به زندگی واقعی برگردیم و آموخته هایمان را در مواجهه با مشکلات و گرفتاری ها بکار بگیریم، عالمانی که علمشان را بی منت در اختیار همگان قرار می دهند و ذهن خلاق نویسندگانشان را به نمایش می گذارند.

کتاب هایی هستند که در اثر غفلت ما در جاهای مختلف مثل کتابخانه های بزرگ یا کتابخانه های کوچک خانه های ما به باد فراموشی سپرده می شوند و گرد و غبار فراموشی بر رویشان می نشیند کتاب هایی که اگر از آن ها غافل نمی شدیم حتما دانش ما را افزون می کردند.

کتاب های خاک گرفته اگر زبان داشتند حتما به ما می گفتند که اگر دنیا دنیا خاک هم رویشان بنشیند باز حرفی برای گفتن دارند و شهری برای سفری خیالی در دلشان نهفته است و خاک چیزی از ارزش آن ها کم نمی کند.

کلماتشان هم چنان صریح و پا برجا در صفحات کتاب نشسته اند و در هر شرایطی تغییر نخواهند کرد و فقط غلفت ما را به رخمان می کشند که گرد و غبار از تنشان پاک نکردیم و نگاهی به جملاتشان نینداختیم.

کتاب های خاک گرفته به ما می گویند همیشه و تا ابد هم که یاد بگیریم باز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد که آن ها می توانند به راحتی به ما بیاموزند و دانش ما را بالا و بالاتر ببرند فقط کافی است خاک روی جلدشان را کنار بزنیم و نگاهی به داخل آن ها بیندازیم.

کتاب های خاک گرفته در گنجه ها و کتابخانه ها تا همیشه منتظر می مانند تا دستی از راه برسد و گرد و غبارشان را پاک کند و صفحاتشان را ورق بزند و بخواند زیرا که آن ها هدفشان آموختن است و تنها با این کار به هدفشان می رسند.