انشا در مورد کامیابی و ناکامی مناسب دانش آموزان پایه دوازدهم

انشا در مورد کامیابی و ناکامی
انشا در مورد کامیابی و ناکامی

همه به دنبال کامیابی هستند و هیچ کس دوست ندارد انسان ناکام و شکست خورده ای باشد، اما چند درصد از ما جزو افراد موفق و کامیاب هستیم؟ و چه چیزی باعث می شود یک نفر در زندگی به کامیابی برسد یا نا کام بماند؟

فکر می کنم اگر با دقت بیش تری در جهان هستی بنگریم ما نیز انسان کامیاب و موفقی خواهیم بود. درس گرفتن از هر شگفتی ای که در طبیعت است ما را به موفقیت نزدیک تر خواهد کرد.

تلاش، پشتکار و از دست ندادن انگیزه در مواجهه با شکست ها راز رسیدن به موفقیت است. کسانی که از شکست نمی ترسند بدون شک کامیاب خواهند شد. کسانی که به توانایی های خود اعتماد دارند و شکست های پی در پی آن ها را خسته نمی کند. درست مثل زمان کودکی هر کدام از ما.

زمانی که برای برای راه رفتن تلاش کردیم، بار اول برای برداشتن قدم اول زمین خوردیم، اما خسته نشدیم و دوباره بلند شدیم و دوباره به تلاش کردن ادامه دادیم … و این زمین خوردن و بلند شدن آن قدر ادامه پیدا کرد تا توانستیم قدم ها را کنار هم بچینیم و راه رفتن را بیاموزیم.

آسان نبود و ممکن بود با هر بار زمین خوردن آسیبی دیده باشیم اما پشتکار ما باعث شد به چیزی که می خواستیم برسیم در حالی که کودکی بیش نبودیم.

باید این سوال را از خود بپرسیم: حال که رشد کرده ایم و بالغ شده ایم و قدرت و توانایی بیش تری داریم چرا نتوانیم انسان کامیابی باشیم؟ چرا باید اجازه دهیم شکست ها ما را نا امید و بی انگیزه کند.

شاید تنها یک قدم دیگر تا موفقیت مانده باشد، اما بعد از شکست های متعدد از برداشتن آن قدم آخر باز بمانیم و برای همیشه انسانی شکست خورده و ناکام باشیم.

شاید تنها باید مسیر دیگری را امتحان کنیم. مسیری که به ذهن ما نرسیده و با تجربه ی شکست به آن رسیده باشیم.

امام علی (ع) می فرماید: هر مرادی را به همت می توان تسخیر کرد. پس هر خواسته ای قابل دست یابی است فقط کافی ست از مسیر صحیح استفاده کنیم و نا امیدی را از خود دور کنیم.

نتیجه گیری : تنها عاملی که می تواند ما را از انسانی ناکام به انسانی موفق و کامیاب تبدیل کند نترسیدن از شکست و اراده قوی برای به دست آوردن خواسته ها می باشد.

فال حافظ کوکا