انشا درباره چگونه بین انسان ها دیوار به وجود می آید؟

انشا درباره چگونه بین انسان ها دیوار به وجود می آید؟
انشا درباره چگونه بین انسان ها دیوار به وجود می آید؟

همه ی انسان ها ذاتا به مهر و محبت نیاز دارند و اگر محبت نبینند و نتوانند به کسی مهر بورزند جای خالی آن همیشه در وجودشان باقی می ماند.

زمانی که انسان ها از کسی که انتظارش را دارند محبت نبینند و درک نشوند کم کم دیواری بین آن ها به وجود می آید و این اتفاق یک دفعه نه بلکه کم کم و به مرور زمان شکل می گیرد، ابتدا از ناراحتی های کوچک شروع می شود و بدون این که متوجه شویم این ناراحتی های کوچک تبدیل به عقده ای بزرگ در دلمان می شود و دیواری سرد و سخت بین ما و عزیزانمان به وجود می آورد.

پس از آن احساساتمان نسبت به هم تغییر می کند و گاهی نیز عشق ما تبدیل به نفرت می شود احساسی که از بین بردن آن کار ساده ای نیست.

دیوار بین انسان ها وقتی بلندتر و سخت تر می شود که آن ها نتوانند از خطا و اشتباه یکدیگر بگذرند، در واقع گذشت کردن به شرط این که دو طرفه باشد می تواند مانع ایجاد دیوار بین انسان ها شود.

زیر پا گذاشتن عزت و احترام یک انسان توسط دیگران هم باعث ایجاد دیوار بین انسان ها می شود ، هیچ انسانی از احساس حقارت و بی ارزش شمرده شدن توسط دیگران خوشش نمی آید و اگر کسی با رفتارش عزت نفس انسانی را نشانه بگیرد حتما دیواری بزرگ بین خودش و دیگران ساخته است.

دروغ و فریب و دو رویی هم دیوارهایی بلند و سیاه بین انسان ها به وجود می آورند ، همه ی ما از اطرافیان مان انتظار داریم که راست گو باشند و ظاهر و باطن آن ها یکی باشد، هر کدام از ما در مواجهه با دروغ و ریاکاری آزرده می شویم و با گفتن هر دروغ آجری را روی دیوار قرار داده و آن را بالا می بریم و وقتی به خودمان می آییم که ممکن است هیچ کس از پس خراب کردن آن دیوار بلند برنیاید.

زندگی انسان ها بسیار کوتاه است و ارزش این را ندارد که این زمان کوتاه و با ارزش را صرف به وجود آوردن دیوار و فاصله ها کند بلکه هر شخصی باید نهایت استفاده را از این فرصت برای به دست آوردن خوبی ها و زیبایی های دنیا کرده و روحی بزرگ برای محبت ورزیدن و به دست آوردن دل دیگران داشته باشد.