انشا درباره نیروی انتظامی

انشا کودکانه درباره نیروی انتظامی
انشا درباره نیروی انتظامی برای کلاس چهارم، پنجم و ششم

در طول تاریخ و در همه ی حکومت ها همیشه کسانی مسئول حفظ نظم و امنیت در جامعه بوده اند، و بدون وجود آن ها شهر ها و کشور ها دچار آشوب و هرج و مرج می شد.

وجود این افراد برای همه ی جوامع ضروری است، شما فکر کنید در کشوری پلیس و قانون وجود نداشته باشد و هر کس هر کاری خواست انجام دهد، مثلا رانندگان به هر سمتی که خواستند حرکت کنند یا با هر سرعتی که می خواهند بتوانند رانندگی کنند، حتما در چنین جامعه ای نظم و آرامش وجود نخواهد داشت.

در کشور ما نیز در حال حاضر، نیروی انتظامی وظیفه ی حفظ نظم و آرامش جامعه را بر عهده دارد و مهم ترین وظیفه ی نیروی انتظامی همین می باشد.

یکی دیگر از وظایف نیروی انتظامی اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی است، اجرای درست این قوانین بسیار مهم است و اگر درست اجرا نشود باعث بی نظمی در رفت و آمد، تصادفات فراوان و به خطر افتادن جان بسیاری از مردم می شود.

این شغل یکی از مهم ترین و سخت ترین مشاغل یک جامعه است و اگر کسی بخواهد در نیروی انتظامی خدمت کند باید دارای مهارت هایی مانند توان جسمانی بالا، شجاعت، پشتکار، صبر و حوصله باشد.

کارکنان نیروی انتظامی به صورت شیفتی کار می کنند، به همین خاطر بعضی وقت ها مجبورند شب ها، روز های تعطیل و حتی در مناسبت هایی که همه کنار خانواده هایشان هستند نیز سر کار باشند.

مراقبت و مواظبت از مرز های کشور مان نیز به عهده ی نیروی انتظامی است، آن ها از هجوم بیگانگان به کشور جلوگیری می کنند و هم چنین در مرز ها با قاچاقچیان مبارزه می کنند و اجازه نمی دهند مواد مخدر وارد کشور شود، بعضی از افراد نیروی انتظامی در این راه شهید می شوند.

ماموران نیروی انتظامی در موارد ضروری مثل سیل و زلزله هم به کمک هموطنان خود می آیند و آن ها را یاری می کنند و از بحران نجات می دهند.

تمام تلاش افرادی که در نیروی انتظامی هستند بر قراری امنیت است، تا ما زندگی راحت تری داشته باشیم به همین دلیل لازم است از تلاش های شبانه روزی آن ها تشکر کنیم و خودمان نیز در حفظ نظم و آرامش شهر و کشور مان کوشا باشیم.

تنها در این صورت است که جامعه ای با نظم و امنیت خواهیم داشت.