انشا در مورد قلم

 انشا در مورد قلم پایه یازدهم
انشا در مورد قلم

قلم ابزاری ست به ظاهر بی صدا و آرام، اما این ابزار می تواند با صدایی بلند و رسا اندیشه و فرهنگ هر ملت را به گوش آیندگان برساند و آن ها را از عقاید گذشتگان شان با خبر کند.

آیندگان به واسطه ی قلم می توانند از دانش، سرگذشت و تجربیات پیشینیان خود استفاده کرده و اشتباهات آن ها را تکرار نکنند، قلم باعث می شود هر یک از ما بتوانیم راه درست را برای زندگی انتخاب کنیم، پس قلم آگاه کننده و بیدار کننده ی ملت هاست و گاه از هر صلاحی قوی تر عمل می کند.

قلم باعث ماندگاری افکار شاعران و نویسندگان می شود و اشعار و افکار شاعرانی بزرگ مثل فردوسی و حافظ و … به وسیله ی قلم ثبت و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به دست ما رسیده است.

امروزه ما با خواندن آثار این بزرگان غرق لذت می شویم چه بسا اگر قلم نبود اکنون هم هیچ نامی از این شاعران و عارفان بزرگ در میان نبود و تمام اندیشه های آن ها در دل تاریخ به دست فراموشی سپرده شده بود.

یادگیری و آموختن هم با به دست گیری قلم آغاز می شود و با تکرار و تمرین یاد می گیریم که چگونه چیزهایی که می خواهیم را با زبان قلم بیان کنیم.

قلم نگارنده تراوش های ذهن آدمی است و زبانی می شود برای بیان احساس و هر آن چه که در پس ذهن انسان می گذرد، این قلم است که همه ی واژه های ذهن را در دل سپید کاغذ ثبت کرده و آن ها را برای همیشه ماندگار می کند.

قلم به اندیشه ی انسان ها جان می بخشد و آن را در اختیار همگان قرار می دهد، قلم می تواند گاه تند و تیز و با عجله و گاه آرام بر روی کاغذ حرکت کند و وضع و حال نویسنده را بر روی کاغذ شرح دهد.