انشا درباره چرا فردا دیر است؟

انشا آیا فردا دیر است؟
انشا آیا فردا دیر است؟

زمان یکی از چیزهای مهمی است که اگر آن را از دست بدهیم هیچ وقت نمی توانیم دوباره حتی لحظه ای از آن را به دست بیاوریم به همین علت زودتر از آنچه که فکرش را می کنیم برای انجام دادن بسیاری از کارها دیر می شود و پس از آن پشیمانی هم سودی نخواهد داشت.

برای کسی که هدفی برای خود تعیین کرده و به دنبال موفقیت است از دست دادن فرصت ها و امروز و فردا کردن به معنای کشتن زمان است و زمان که از دست برود رسیدن به خواسته ها سخت تر می شود و از طرفی به عقب هم نمی توان برگشت و فرصت های از دست رفته و اشتباهات گذشته را جبران کرد.

ممکن است برای هر یک از ما اتفاق بیفتد که زمان و فرصت های با ارزش زندگی خود را در غفلت گذرانده و از دست بدهیم اما مسئله ی مهم این است که هر وقت احساس کردیم فرصت ها را از دست داده ایم، برای شروع راه به جای حسرت خوردن از همان لحظه ها، ساعت ها و روز هایی که داریم بهترین استفاده را کرده و کار امروز را به فردا واگذار نکنیم.

اگر برای انجام کارهای خود به امید فرداهای نیامده بمانیم و برای آینده تلاش نکنیم موفقیتی به دست نخواهیم آورد زیرا زمان منتظر هیچ کس نمی ماند و اگر قدر گذشت لحظه ها و ارزش آن ها را ندانیم یکی پس از دیگری از دست خواهند رفت و ما را در بهت و حسرت خواهند گذاشت.

روزهای آینده همیشه مسائل و مشکلات خودشان را دارند و اگر ما کاری را که امروز توان و زمان انجامش را داریم به فردا بیندازیم کارهایمان روی هم انباشته می شود و در این صورت نمی توانیم از زمان استفاده ی درست داشته باشیم و وقتمان صرف انجام دادن کارهای عقب افتاده خواهد شد و این روند همین طور ادامه پیدا می کند.

موضوع دیگری که با گذشت زمان متوجه آن می شویم توان ذهنی برای انجام دادن بسیاری از کارها و مسائل است یعنی اگر ما کاری را در زمان و سن معین آن انجام ندهیم شاید بعدها که سن مان بالاتر برود دیگر از نظر ذهنی و جسمی توان انجام آن را نداشته باشیم و فقط حسرت آن به دل مان بماند.

پس نتیجه می گیریم که برای انجام دادن بعضی از کارها و رسیدن به موفقیت باید هیچ کاری را برای فردا نگذاریم زیرا ممکن است فردا برای انجام دادن آن ها خیلی دیر باشد، ما باید قدر زمان و تک تک لحظه های عمر خود را بدانیم و از آن نهایت استفاده را ببریم.