انشاهای زیبا درباره عشق به خدا، میهن و پدر و مادر

انشاهای ساده و ادبی کوتاه در مورد عشق و علاقه به وطن، خداوند و پدر و مادر

انشا درباره عشق به خدا
انشا درباره عشق به خدا

انشا درباره عشق به خدا و عشق الهی

عشق الهی تسلیم بی چون و چرا در مقابل خواست خالق است. خالقی که به آدمی جان بخشید و از روح خود در او دمید. عشقی که به جای رنج به انسان آرامش، نیرو و قدرت می بخشد.

او خود دلیل عشق است و هر چه در آسمان و زمین است را از طریق عشق به انسان نشان می دهد و می آموزد.

عشق به معبود بی هیچ چشم داشت و انتظاری ست و همین امر آن را نا محدود می کند. عشقی که انتها ندارد و با امور دنیوی متوقف نمی شود، جریان دارد مثل نور، مثل هوا.

دلی که عاری از هر گونه نا پاکی است جایگاه عشق الهی ست، و دلی که عشق او در آن خانه کند پاک و روشن خواهد بود و در پایان این عشق همراه با رضایت و آگاهی برای انسان است.

عشق الهی آگاهی بخش است و انسانی که با آن آشنا شود به شناخت بیش تر از جهان هستی و خود خواهد رسید. عشقی که دید وسیعی به انسان می بخشد و روح او را رها می سازد.

اگر در جستجوی عشق الهی باشی، به راحتی آن را خواهی یافت چون عشق الهی مانند نور است و در همه جا حضور دارد، این مخلوق است که چشم می بندد و این عشق را نمی بیند و خود را از آن محروم می سازد.

عشق به خدا نه تنها در وجود انسان بلکه در تک تک موجودات و ذرات آفرینش حضور دارد و همه ی این ها به طریق و زبان خود او را ستایش می کنند و به او عشق می ورزند.

انسانی که عشق الهی را تجربه کند آن را با بزرگ ترین گنج های عالم هم تعویض نخواهد کرد زیرا تجربه ای را به دست خواهد آورد که با هیچ چیز دیگر قابل قیاس نیست و چیزی نیست که بتواند جای آن را در دل آدمی پر کند.

آن کس که عشق الهی را دارد دارا ترین شخص عالم است و بی نیاز از هر چیز دیگر.

انشا درباره عشق به وطن
انشا درباره عشق به وطن

انشا درباره عشق به وطن

کمتر کسی پیدا می شود که نسبت به محل تولد خود حسی نداشته باشد. بیش تر ما احساس مادرانه نسبت به وطن داریم. او شبیه مادری است که ما را در دامان خویش پرروش داده و بزرگ کرده است.

نام وطن است که باعث می شود زبان ها و فرهنگ های متفاوت زیر یک پرچم واحد گرد هم آیند و با هم متحد باشند و زمانی که احساس خطر کنند با تمام توان از آن دفاع کنند.

در زمان های حساس و پر خطر است که مردم نشان می دهند چقدر کشور خود را دوست دارند و نام و شکوه میهن برایشان مهم است، مانند 8 سال جنگ تحمیلی که در میهن ما ایران عزیز اتفاق افتاد.

در این 8 سال مردم زیادی برای دفاع از وطن عزیز شان جان و مال خود را فدا کردند. هزاران پیر و جوان بدون هیچ ترسی جلوی توپ و گلوله سینه سپر کردند تا ذره ای از این خاک عزیز به دست بیگانه نیفتد.

ایران زیبای ما جایی است که باعث شده ما عشق به وطن را تجربه کنیم. عشقی که هر کجای دنیا باشیم با ماست و هرگز ذره ای از این احساس کم نخواهد شد.

کنار نام های ما، ایرانی بودن نیز نقش بسته است و این کلمه از ما جدایی ناپذیر است.

ما مردمان ایران عاشق این سرزمین هستیم و به بودن در این کشور افتخار می کنیم و همان طور که او ما را در دامان خویش پرورش داده و هر چه خواستیم را برایمان تامین کرده است ما نیز برای عزت و سر بلندی اش آن چه که در توانمان باشد را انجام می دهیم، از منابع طبیعی اش محافظت می کنیم و در مقابل دشمن از آن دفاع خواهیم کرد.

انشا درباره عشق به پدر و مادر
انشا درباره عشق به پدر و مادر

انشا درباره عشق به پدر و مادر

والدین اولین عشق و یکی از استثنائی ترین عشق های دنیای فرزندان خود هستند تا جایی که فرزندان عاشق این هستند که مانند پدر یا مادر خود رفتار کنند و شبیه آن ها باشند.

پدر و مادر نعمت های الهی هستند و وجودشان آرامش بخش زندگی ماست. این دو از بدو تولد فرزندان رنج ها و مشقت های فراوانی را تحمل می کنند تا آرامش و آسایش را برای فرزندان خود فراهم کنند.

جایگاهی که پدر و مادر نزد خداوند دارند بسیار مهم و ارزشمند است و عشق ورزیدن و رسیدگی به آن ها باعث می شود برکت و رحمت خداوند متعال در زندگی ما جریان پیدا کند.

عشق و دعای خیر والدین نجات بخش ما در لحظات سخت زندگی است، و در زمان ناراحتی و غصه آغوش گرم آن ها آرامش بخش روح و جسم آشفته ی ماست.

پدر و مادر دلیل وجود ما هستند و ما ثمره ی مهر و عاطفه ی آن ها هستیم پس باید سپاس گزار تک تک لحظاتی باشیم که برای ما صرف کرده اند.

همه ی ما از صمیم قلب عاشق والدین خویش هستیم اما گاهی فراموش می کنیم این موضوع را به آن ها بگویم یا ابراز کنیم. این احساس نه تنها در حرف، بلکه در عمل نیز باید نشان داده شود.

هر اندازه دوست داشتن ما بیش تر باشد رسیدگی و احترامی که به آن ها می گذاریم نیز بیش تر است.

زمانی که نیاز به عشق، محبت و مراقبت داشتیم آن ها با تمام وجود این کار را برای ما انجام دادند و وظیفه ی ماست در زمان بیماری و پیری والدین بیش تر به آن ها رسیدگی کنیم، دوست شان داشته باشیم و اجازه ندهیم کمبودی احساس کنند.

فال حافظ کوکا