انشا های ساده و ادبی درباره ضرب المثل شیر تو شیر شدن کارها

انشا در مورد ضرب المثل شیر تو شیر شدن کارها و مفهوم آن
انشا در مورد ضرب المثل شیر تو شیر شدن کارها و مفهوم آن

انشاهای ساده و ادبی زیبا در مورد ضرب المثل شیر تو شیر شدن کارها همراه با برداشت مناسب دانش آموزان

انشای اول

مادر در حال پختن غذا برای شام بود، که تلفن خانه شروع به زنگ زدن کرد. او گوشی را برداشت و به آشپزخانه رفت و در حالی که سیب زمینی ها را خرد می کرد شروع به حرف زدن با تلفن کرد.

او پیاز رنده شده را روی گاز گذاشته بود تا سرخ شود و همین طور هم زمان که با تلفن حرف می زد آرام آرام سیب زمینی ها را هم خرد می کرد و می شست، پس از مدتی بوی سوختگی بلند شد مادر را صدا کردم و گفتم از آشپزخانه بوی سوختگی می آید او هول شد و انگشتش را با چاقو برید و در حالی که انگشتش را گرفته بود تا خون ریزی نکند تلفن را روی زمین گذاشت و سریع اجاق گاز را خاموش کرد.

بوی سوختگی پیاز در خانه پیچیده بود، انگشت مادر را چاقو بریده بود و تلفن هم هنوز روی زمین بود. مادر پس از مکث کوتاهی گفت: “چه شیر تو شیری شد” باید همه ی کارها را دوباره انجام بدهم.

او این بار کارها را به ترتیب انجام داد. اول سیب زمینی ها را خرد کرد، سپس پیازها را دوباره سرخ کرد و بعد از این که آشپزی اش تمام شد به خاله که چند دقیقه پیش با او تلفنی صحبت می کرد زنگ زد و از او خداحافظی کرد و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است.

با این اتفاق تلخ و خنده دار و جمله ای که مادر گفت من کاملا متوجه معنی و مفهوم ضرب المثل شیر تو شیر شدم و پس از آن سعی کردم کارها را با هم انجام ندهم و برای هر کاری برنامه ریزی داشته باشم و آن را در زمان خودش انجام دهم.

با برنامه ریزی و طبق آن عمل کردن تمام کارها به خوبی و با نظم و ترتیب پیش می رود و نیازی نیست یک کار را چند باره انجام دهیم.

برداشت: انجام دادن کارها به صورت هم زمان باعث می شود هیچ کاری به درستی انجام نشود.

انشای دوم – پایه هشتم

ضرب المثل ” شیر تو شیر” کنایه از انجام کارها به طور هم زمان است که باعث می شود هیچ کدام از آن ها به درستی انجام نپذیرد.

نمی توان منکر این امر شد که برنامه ریزی و طبق برنامه پیش رفتن در کارها باعث می شود آن ها نتیجه ی بهتری داشته باشند اما اگر بر عکس این مطلب یعنی بدون برنامه باشیم و بخواهیم کارها را هم زمان انجام دهیم باعث آشفتگی بیش تر ما خواهد شد و نه تنها کاری پیش نخواهد رفت بلکه زمان را نیز از دست خواهیم داد.

زمانی که کارها را هم زمان انجام می دهیم روی هیچ کدام از آن ها تمرکز لازم را نداریم و همین امر سبب عدم موفقیت یا درست اجرا نشدن کارها می شود و در انتها با شکست مواجه خواهیم شد.

برنامه ریزی، ترتیب و اولویت بندی در هر کاری باعث استفاده ی حداکثری از توانایی و زمان موجود می شود و مسئله ای است که تمام افراد موفق به دیگران توصیه می کنند.

افرادی هستند که در انجام کارهای شان می توان این ضرب المثل را به آن ها نسبت داد، این افراد باید در روال انجام کارها تجدید نظر کنند زیرا زمان و انرژی ای که صرف می کنند کاملا بیهوده است و نتیجه ای نخواهد داشت.

البته باید این نکته را هم اضافه کرد که در این میان استثناء هم وجود دارد، یعنی افرادی هستند با توانایی های بالای ذهنی و جسمی که می توانند هم زمان چندین کار را به خوبی در کنار هم انجام دهند و نتایج خوبی هم حاصل شود.

برداشت: برای رسیدن به بهترین نتیجه باید کارها را با برنامه ریزی و به ترتیب انجام داد.