انشا درباره ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت – (کودکان و نوجوانان)

انشا در مورد ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت
انشا در مورد ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت

مناسب برای کودکان

بیش تر ما برای به دست آوردن چیزهایی که دوست داریم تلاش می کنیم و از خدا می خواهیم که کنار ما باشد و در همه حال به ما کمک کند و به زندگی ما برکت ببخشد، اما بعضی از افراد بدون آن که تلاشی کرده باشند انتظار دارند تا هر چیزی را به دست آورند.

این افراد که اشخاصی سست و تنبل هستند،همیشه بار مسئولیت خود را روی دوش دیگران می اندازند و یا می خواهند خدا همه ی کارها را برای آن ها درست کند.

از تو حرکت یعنی باید برای موفقیت و یا کسب هر چیزی تلاش کرد و بعد از خداوند انتظار داشت که او هم یار و یاور ما باشد و به ما در کارهایمان کمک کند نه این که دست روی دست بگذاریم و فکر کنیم که خدا همه چیز را درست می کند.

البته خداوند مهربان و بزرگ می تواند همه ی کارها را برای ما درست کند اما به شرطی که ما هم وظیفه ی خود را به درستی انجام داده باشیم یا حداقل در توان خود حرکتی کرده باشیم.

باید برای رسیدن به هر چیزی حرکت کنیم، فکر کنیم و تصمیم بگیریم و سپس تلاش کنیم و خداوند با دیدن تلاش ما به ما کمک خواهد کرد، اوست که بر هر چیزی احاطه دارد و بسیار مهربان و بخشنده است پس هیچ وقت تلاش های ما را ندیده نمی گیرد و همیشه پاداشی برای آن در نظر خواهد گرفت.

نباید فراموش کنیم حرکت و تلاش هر فرد می تواند اطرافیان او را نیز مجاب کند که در مشکلات و مسائل زندگی نیز به او کمک کنند، زیرا که بیش تر مواقع خداوند به واسطه ی افراد دیگر گره از مشکلات ما باز کند.

برداشت : انسان ابتدا باید سعی و تلاش کند و سپس از خداوند انتظار داشته باشد که او را به خواسته اش برسند.

مناسب برای نوجوانان

خداوند ضامن رزق و روزی آدمی ست، اوست بخشنده و به انسان عقل و جسم سالم بخشید تا اندیشه کند و در راه اندیشه اش قدم بردارد، تلاش کند و آنچه که می خواهد را به دست آورد و شکر گزار باشد.

حاکم و قادر خداست اما به انسان اندیشه بخشید تا سرنوشت خویش را بسازد تا خوب فکر کند و نقش خود را به خوبی ایفا کند و مزد بگیرد.

ما انسانیم، انسانی که به قدر فرصت، قدرت و همت خویش باید بکوشد و رسالتی که روی دوش هایش نهاده شده را به پایان ببرد.

آدمی بی تلاش چیزی به دست نخواهد آورد، باید تلاش کنیم و سپس دست هایمان را رو به آسمان بلند کنیم و از خداوند بخواهیم که برکت ده روزی ما باشد.

می توانیم در خانه بنشینیم و هر روز دعا کنیم برای داشتن رزق و روزی، اما تا حرکتی از جانب ما نباشد چیزی به دست نخواهد آمد زیرا هیچ مزدی بی منت به دست نمی آید.

برخی مواقع افراد تنبل، گستاخانه به خداوند اعتراض می کنند که چرا پاسخ گوی دعاهای شبانه روزی آن ها نیست، این ها کسانی هستند که چشم های شان را بر روی تنبلی خود می بندند و از خداوند انتظار دارند تا او بی زحمت برای شان همه چیز را فراهم کند حال آن که این خیالی باطل است و هیچ وقت این طور نخواهد بود.

ضروری است بدانیم که دعا پس از تلاش و حرکت، و از خدا یاری خواستن در راهی که قدم برداشته ایم بعد از انجام وظایف خودمان است.

برداشت : اگر آدمی تلاش کند به آنچه که می خواهد، خواهد رسید و در نظر خداوند متعال هیچ تلاشی بدون پاداش نمی ماند. تلاش کن و بعد برای موفقیتت دعا کن.