انشای زیبا و ادبی درباره سوگ و سور در زندگی

انشای زیبا و ادبی درباره سوگ و سور
انشای زیبا و ادبی درباره سوگ و سور

سوگ به معنای ماتم و سور به معنای جشن است. دو واژه که متضاد هم هستند اما ممکن است در لحظه ای جای خود را به دیگری بدهند و در موارد کمی اراده ی انسان در آن ها تاثیر گذار است.

زندگی هر کدام از ما پر از اتفاقات خوب و بد است و ممکن است روزی این اتفاقات باعث شادی و سور شوند و روزی دیگر ما را غصه دار و ماتم زده کنند.

یکی پا به این دنیا می گذارد و ما برای بودنش جشن و سرو بر گزار می کنیم و یکی دیگر چشم از دنیا می بندد و راهی جهان ابدی می شود و ما از نبودنش عزار دار شده و به سوگ می نشینیم.

پس نه این ماندگار است و نه آن، و هر لحظه از زندگی و اتفاقاتش تلنگری ست تا دل به هیچ کدام نبندیم و بیش از آن چه که باید برایش فرصت و زمان نگذاریم.

نه دلبسته ی شادی ها باشیم و نه برای سالیان دراز غصه دار اتفاق نا گواری که برایمان رخ داده است. زیرا در این صورت فرصت های زود گذر زندگی را از دست خواهیم داد. فرصت های ارزشمندی که شاید دیگر هیچ زمان دیگری نصیب ما نشوند.

باید بپذیریم که از آغاز هستی این چنین بوده است و ما انسان ها قادر به تغییر این مسئله نیستیم، تنها می توانیم از شادی ها لذت ببریم و در سختی ها صبور باشیم و به خداوند توکل کنیم تا لحظه های اندوه بگذرد.

باید در سوگ و سور اعتدال را رعایت کنیم و از خداوند بخواهیم که ما را در هیچ لحظه ای به حال خود رها نکند، تا مبادا شادی بیش از حد ما را مغرور، یا غم و اندوه ما را نا امید کند.

نتیجه گیری : کنار هم قرار گرفتن واژه های “سوگ ” و ” سور ” یاد آور این است که در هیچ کدام از این دو نباید زیاده روی کنیم. رعایت اعتدال در هر کاری به سود خود انسان است و باعث می شود آرامش بیش تری در زندگی داشته باشد.

فال کوکا