انشا درباره از زبان نیمکت با دانش آموزان حرف بزنید

از زبان نیمکت با دانش آموزان حرف بزنید
از زبان نیمکت با دانش آموزان حرف بزنید

من یکی از نیمکت های کلاس درس هستم که در ردیف اول قرار دارم، وقتی شما دانش آموزان وارد کلاس می شوید یکی یکی شما را نگاه می کنم و به هیاهو و سر و صدایتان گوش می دهم.

من چند سال است که در این مدرسه هستم و دانش آموزان زیادی را دیده ام، شما دانش آموزان خیلی با هم فرق دارید بعضی از شما درس خوان و بعضی دیگر فقط دنبال شیطنت هستید و به درس اهمیت نمی دهید که بعضی وقت ها چوبش را من می خورم و به خاطر حواس پرتی شما معلم محکم روی سرم می کوبد.

بعضی از شما دانش آموزان خیلی به تمیز ماندن من اهمیت می دهید و همیشه مواظبم هستید تا آسیب نبینم ولی بعضی دیگر با مداد و خودکار تنم را خط خطی و سیاه می کنید و برایتان مهم نیست که من از این کار خیلی بدم می آید.

گاهی اوقات هم پیش می آید که با کتاب و دفتر یا دستتان بر روی تنم می کوبید که حسابی درد دارد اما من نمی توانم چیزی بگویم و به شما اعتراض کنم.

وقت امتحانات که می شود با استرس وارد کلاس می شوید و تا پایان امتحانات اوضاع همین است و وقتی امتحانتان را خراب می کنید سر به روی شانه ی من می گذارید و می فهمم که در دل می گویید کاش بیش تر درس می خواندم.

تابستان که از راه می رسد همه جا سوت و کور است و من دلم خیلی برایتان تنگ می شود اما می دانم که پاییز دانش آموزان جدیدی را خواهم دید و با آن ها آشنا خواهم شد، پس تا آن موقع چاره ای جز انتظار ندارم و با آمدن پاییز باز هم سر و صدای شما در مدرسه و کلاس می پیچد.

در آخر از شما خواهش می کنم که به من احترام بگذارید و به سالم ماندنم اهمیت بدهید تا من بتوانم سال های سال دانش آموزان جدید را در آغوش خودم جا بدهم و آن ها هم مثل شما هر سال یک پله بالاتر بروند و به موفقیت نزدیک تر شوند، چون تنها آرزوی من این است که موفقیت تک تک شما را ببینم و شاهد این باشم که با هم بودن ما به ثمر و نتیجه برسد و تک تک شما آدم های موفقی شوید.