انشا درباره خانواده ی خوب چه نقشی در موفقیت دارد؟

انشا درباره خانواده ی خوب چه نقشی در موفقیت دارد؟
انشا درباره خانواده ی خوب چه نقشی در موفقیت دارد؟

خانواده جایی است که همه ی ما در آن به دنیا می آییم و از همان کودکی چیز های زیادی را در این جمع آموخته و تجربه می کنیم.

در واقع هر کدام از ما راه و رسم زندگی کردن را از خانواده یاد می گیریم و خانواده کانون گرمی است که ما را در آغوش پر مهر و محبت خود می پروراند و باعث رشد و پیشرفت ما می شود.

پیشرفت و موفقیت از همان ابتدا و از خانواده شروع می شود چون کسانی که یک خانواده را تشکیل می دهند همیشه برای موفقیت هم تلاش می کنند و یک دیگر را به سوی پیشرفت سوق می دهند و پشتوانه ای قوی و محکم برای هم هستند.

همچنین پدر و مادر خانواده نیز همیشه تلاششان برای موفقیت فرزندانشان است و دوست دارند پیشرفت و ترقی آن ها را ببینند و لذت ببرند.

مطمئنا اگر خانواده ها وقت کافی برای آموزش و تربیت فرزندانشان نگذارند آن ها آینده ی موفقی نخواهند داشت و این خانواده است که باید عزت نفس و اعتماد به نفس را از همان کودکی در وجود فرزندان بپروراند و فرصت کافی برای آن ها بگذارد تا آن ها همه چیز را یاد بگیرند و راه درست و غلط را از هم تشخیص بدهند و برای به دست آوردن چیزهایی که می خواهند تلاش کنند.

خانواده به ما یاد می دهد که هر بار زمین خوردیم باید بلند شویم و از نو شروع کنیم و این اطمینان را به ما می دهد که در هر صورت از ما حمایت خواهد کرد.

اعضای خانواده تجربه هایشان را در اختیار هم می گذارند تا از شکست های یک دیگر درس گرفته و راه رسیدن به موفقیت برای هر یک از اعضا کوتاه تر و هموارتر شود.

تلاش و پشتکار چیزهایی هستند که شاید ما با تجربه و از دست دادن فرصت ها بتوانیم درکشان کنیم و به این نتیجه برسیم که بدون آن ها موفقیت معنایی ندارد اما اگر خانواده زودتر ما را به تلاش تشویق کند و داشتن پشتکار را به ما یاد بدهد ما می توانیم به خوبی از فرصتی که در اختیار داریم استفاده کنیم و زودتر از آن چه که فکرش را می کردیم بتوانیم آدم موفقی باشیم.

در مقابل، خانواده هایی که درگیر مسائل حاشیه ای و مشکلات دیگر هستند نمی توانند از فرزندانشان خوب حمایت کنند و فکر و ذهنشان دائم درگیر مشکلات است و به همین ترتیب این فرزندان هستند که فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست می دهند و راه رسیدن به موفقیتشان دشوارتر می شود.

نقش خانواده در موفقیت هر کس غیر قابل انکار است چون رسیدن به موفقیت از همان کودکی و از خانوده آغاز می شود و اگر هر یک از ما به تنهایی این راه را در پیش بگیریم حتما راهی سخت و دشوار پیش رو خواهیم داشت و درصد موفقیت آن پایین خواهد بود.