انشای زیبا و ساده در مورد جنگ و صلح

انشا تضاد مفاهیم جنگ و صلح
موضوع انشا : جنگ و صلح

مقایسه جنگ و صلح

  • جنگ یعنی خونریزی و کشتار و نابودی آرزوی انسان های کوچک و بزرگ در سراسر دنیا
  • صلح یعنی دوستی و آرامش و زندگی پر از خوشبختی برای تمام انسان ها

تاریخ گواه این مطلب است که جهان بیش تر از آن که در صلح باشد، درگیر جنگ و خون ریزی بوده است.

همواره زیاده خواهی برخی از انسان ها باعث به وجود آمدن جنگ های متعدد شده و متاسفانه این زیاده خواهی هیچ وقت پایانی نداشته و نخواهد داشت.

افرادی که خواستار شروع جنگ هستند، با ارائه دلایل مختلف سعی می کنند مردم را با خود همراه کرده و به اهداف شخصی شان برسند اما با شروع هر جنگ، یک یا چندین ملت در گیر آن شده و هزاران فرد بی گناه کشته می شوند.

به علاوه تبعات جنگ تنها به دوران مربوط به درگیری ختم نشده و تا سال ها می توان آثار جنگ را در شهر ها و کشور های طرف درگیر مشاهده کرد، این موضوع برای مردمی که سال ها از نزدیک جنگ را لمس کرده اند کاملا قابل درک است و هیچ کس به اندازه آن ها از شروع جنگ دیگری بیزار نیستند.

موضوع عجیبی که درباره جنگ ها وجود دارد این است که بعضی از جنگ ها واقعا به دلایل مضحکی شروع شده اند اما خسارت و قربانی فراوانی گرفتند.

جنگ همیشه به ضرر ملت ها بوده و تفاوتی نمی کند جنگ را خود شان شروع کرده باشند یا طرف دیگر، به همین علت است که تمام مردم جهان باید برای بر قراری صلح بکوشند.

هم صدا شدن تمام مردم جهان برای بر قراری صلح پایدار در تمام کشور ها باید هدف همه ی ما باشد و این امر مهم تنها با همکاری یک دیگر امکان پذیر است.

همه ی ما باید تلاش کنیم تا هیچ خانه ای به خاطر جنگ ویران نشود، هیچ کودکی در جنگ آسیب نبیند و هیچ پدر و مادری فرزند خود را در جنگ از دست ندهند و امیدوار باشیم تا روزی صلح جایگزین این جنگ های ویران گر شود.