انشا درباره عوارض اعتیاد و پیامدهای مصرف مواد مخدر

تحقیق  تاثیر مواد مخدر در زندگی انسان
انشا درباره اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد در هر چیزی می تواند آسیب های زیادی به همراه داشته باشد که اعتیاد به مواد مخدر یکی از بدترین آن هاست، این اعتیاد با عوارض جدی و وحشتناک روحی و جسمی همراه است.

اعتیاد انسان را از فردی مفید و خلاق تبدیل به آدمی بیمار و مضر می کند، مثلا دانش آموزانی که مواد مخدر اسفاده می کنند بعد از مدتی نمی توانند خوب درس بخوانند، یا پدری که اعتیاد دارد نمی تواند مسئولیت ها و وظایفش را خوب انجام دهد.

بعضی اوقات دوستان یک فرد باعث کشیده شدن او به راه نادرست می شود، مثلا اگر یکی از دوستان ما معتاد باشد می تواند کم کم ما را نیز به سمت مصرف مواد مخدر ببرد، به همین علت انتخاب دوست یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن توجه کنیم و دوستان خوب و سالمی انتخاب کنیم.

خطر اعتیاد در سن کم، بیش تر ما را تهدید می کند چون در این سن ما بیش تر تحت تاثیر محیط اطراف قرار می گیریم و کنجکاوتر هستیم.

اگر چه خیلی از افراد به دلیل نا آگاهی دچار اعتیاد می شوند اما این بیماری در میان افراد با سواد و تحصیل کرده نیز دیده می شود و فقط به یک قشر خاص محدود نمی شود.

اعتیاد می تواند علت های زیادی داشته باشد مثلا فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و مسائلی شبیه به این ها می تواند باعث معتاد شدن یک نفر شود.

وقتی یک نفر در اطراف ما گرفتار اعتیاد شد باید سعی کنیم به او کمک کنیم تا دوباره سلامتی خود را به دست بیاورد مثلا از بزرگ تر ها بخواهیم او را به مشاور معرفی کنند یا اگر خانواده اش از اعتیاد او خبر ندارند با مشورت بزرگ ترها به آن ها خبر دهیم تا بتوانند به موقع جلوی نابودی فرد معتاد را بگیرند.

اعتیاد هم شبیه یک بیماری است که ممکن است در شرایط بد به سراغ بیش تر آدم ها بیاید اما با کمک و یاری هم می توانیم با این بیماری مبارزه کنیم و زندگی سالم و شادی داشته باشیم.

امیدوارم شاهد روزی باشیم که در هیچ خانواده ای معتادی وجود نداشته باشد و همه در کنار هم زندگی خوب و سالمی داشته باشند.