انشای زیبا درباره آسمان شب پر ستاره در کویر و توصیف آن

انشا در مورد آسمان شب در کویر
انشا در مورد آسمان شب در کویر

زیباترین شب ها، شب های کویر است. شب هایی که آسمان پر از ستاره است. منجمان و دوست داران نجوم برای دیدن ستاره ها با تجهیزات کامل به کویر می روند تا با تلسکوپ های دقیق و قوی آسمان را بررسی کنند زیرا که آسمان کویر بدون هیچ آلودگی ای، تصویر بهتر و دقیق تری از آسمان و هر آنچه در آن نهفته است را به علاقه مندان نشان می دهد.

سکوت و خلوت کویر باعث می شود کسانی که به تماشای آسمان می روند توجهشان فقط به آسمان باشد و مسئله ی دیگری حواسشان را پرت نکند.

شب های کویر برخلاف روزهای گرمی که دارد بسیار خنک می باشد و همین موضوع یکی از جذابیت های کویر است تا آتشی روشن کنیم و کنار آن، آسمان زیبایش را نیز تماشا کنیم.

غروب ها خورشید پشت تپه های شنی پنهان می شود و جای خود را به ستاره ها می دهد و ستاره ها هر کدام آرام آرام شروع به سوسو زدن در آسمان می کنند.

بعضی شب ها ممکن است شاهد عبور شهابی از آسمان کویر باشیم، که به ثانیه و دقیقه ای نمایان و باز پنهان می شود. شنیده ام اگر هنگام عبور شهاب از آسمان آرزویی را در دل بگویی به آن می رسی و این اعتقاد از گذشته در میان ما مردمان بوده است.

کسانی که به دل کویر می روند تا ستاره ها را تماشا کنند محسور تصویر جادویی آسمان می شوند و تا صبح پلک بر هم نمی گذارند تا مبادا لحظه ای شگفت را از دست بدهند.

در دل کویر زمانی که ماه پنهان است ستاره ها قدرت خود نمایی بیش تری پیدا می کنند و بیش تر نمایان هستند و معمولا این اتفاق در آغاز ماه قمری می افتد.

هر کس که یک بار زیبایی آسمان کویر را در شب دیده باشد دیگر نمی تواند آن را فراموش کند.

فال حافظ اصلی کوکا


خانم های یزدی کلیک کنن