20 استوری انگیزشی کوتاه و شاد [انگلیسی – فارسی]

استوری انگیزشی کوتاه و شاد انگلیسی
متن های انگیزشی کوتاه و شاد برای استوری

زیباترین متن های انگیزشی انگلیسی برای استوری اینستاگرام و واتساپ با ترجمه فارسی که می توانید برای انرژی و انگیزه دادن به بقیه از آن ها استفاده کنید.

******

Only I can change my life. No one can do it for me
فقط خودت زندگی خودت رو عوض میکنی؛ هیچ کس برات این کارو نمیکنه!

******

Work hard and don’t give up hope. Be open to criticism and keep learning
Surround yourself with happy, warm and genuine people
سخت تلاش کن و هرگز امیدت رو از دست نده! انتقادپذیر باش و همیشه در حال یادگیری!
خودت رو با افراد شاد، صمیمی و خالص احاطه کن!

******

Never regret a day in your life
Good days bring you happiness and bad days give you experience
بابت هیچ روزی در زندگیت افسوس نخور؛
روزای خوب برات شادی آوردن و روزای بد تجربه!

******

Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it
زندگی، 10% اتفاقاتیه که برات رخ میده، و 90% نحوه واکنش تو به اون اتفاقاته!

******

Don’t Call It A Dream Call It A Plan
اسمشو نذار «رویا»، بذار «برنامه»!

******

Be your own reason for your happiness
دلیل شادی خودتان باشید

******

زندگی مشکلی نیست که باید حل شود
بلکه واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد

******

Not how long, but how well you have lived is the main thing
مهم نیست که چند سال زندگی کرده اید، اینکه چقدر زندگی تان خوب بوده مهم ترین چیز است

******

بهترین زمان برای بیدار شدن، همین الانه!
بهترین زمان برای لبخند زدن، همین الانه!
بهترین زمان برای اینکه یه کاری بکنی، همین الانه!

******

If you do what you always did, you will get what you always got
اگر کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی!

******

بسیاری از شکست‌های زندگی نصیب کسانی می‌شود
که هرگز متوجه نشده‌اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌اند
ولی دست از کار کشیدند

******

لحظاتی که شاد هستید
چیزی به نام اتلاف وقت وجود ندارد

در ادامه بخوانید : استوری انگیزشی موفقیت


فال حافظ کوکا