روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

127

آموزش قدم به قدم ساخت کارت تبریک ولنتاین؛ ساده و شیک

به بهانه نزدیک شدن ولنتاین، در این مقاله قصد داریم روش درست کردن کارت تبریک ولنتاین را به شما آموزش دهیم. ایده ای خلاقانه برای سورپرایز کردن عشقتان! با ما همراه باشید:

گام اول: وسایل مورد نیاز را جمع آوری کنید!

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

وسایل مورد نیاز:

مداد

قیچی

خط کش

کاتر

فوم چسبی

کاغذ طرح دار و ساده

گام دوم: روی دو طرف کاغذ طراحی شده را در اندازه های 3٫5 و 4٫5 سانتیمتر نقطه گذاری کنید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام سوم: نقطه ها را به هم متصل کنید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام چهارم: دو طرف دیگر کاغذ را در اندازه های 2٫5 و 9٫5 سانتیمتر نقطه گذاری کنید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام پنجم: نقطه ها را به هم متصل کنید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام ششم: یک طرف قسمت خط کشی شده را یک نیم دایره کوچک بکشید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام هفتم: قسمت هایی که در تصویر خط کشی شده را قیچی کنید و خطوط خط کشی شده را پاک کنید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام هشتم: قلب را برداشته و دو نیم کنید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام نهم: نصف قلب را با فوم چسبی روی کاغذ طرح دار بچسبانید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام دهم: و نصف دیگر قلب را روی نوار سبز بچسبانید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام یازدهم: قسمت های اضافی را ببرید و روی کاغذ طرح دار چند عدد فومی چسبی بچسبانید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام دوازدهم: سپس کاغذ قرمز را روی کاغذ طرح دار بچسبانید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام سیزدهم: انتهای نوار سبز را به شکل اریب برش بزنید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام چهاردهم: سپس کارت را روی یک کاغذ زرد بچسبانید.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

گام پانزدهم: اکنون کارت تبریک زیبای ما برای هدیه دادن آماده است.

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

روش درست کردن کارت تبریک عاشقانه ولنتاین 2017

/ بدونیم