آزمون شخصیت شناسی؛ انتخاب چهره ی مورد نظر شخصیت تان را آشکار می سازد

تحقیقات جدید نشان می دهد که چشم و مغز انسان ها، ارتباط بسیار پیچیده ای دارند، هر چیزی که می بینیم از طریق میلیون ها فتورسپتور به مغز منتقل می شود. مغز این اطلاعات را بررسی کرده، آن ها را تفسیر می کند و سپس عکس العمل آن در بدن و چهره مشخص می شود.

عکس العملی که هر شخص در برابر این اطلاعات مغز نشان می دهد با دیگران متفاوت است. ما در این مقاله از سایت کوکا یک آزمون شخصیت شناسی تصویری ارائه کرده ایم که شما چهره ی مورد نظر را انتخاب کرده و براساس آن شخصیت تان را آشکار می سازید. با ما همراه باشید!

تست شخصیت شناسی با عکس

1. کدام چهره شگفت زده شده است؟

کدام چهره شگفت زده شده است؟
کدام چهره شگفت زده شده است؟

جواب 1 : شما بسیار خودمانی هستید و همه چیز را آسان می گیرید.

جواب 2 : شما دوست دارید که همه چیز سازمان یافته و مرتب باشد.

2. کدام چهره خسته است؟

کدام چهره خسته است؟
کدام چهره خسته است؟

جواب 1 : شما بسیار آرام و احساساتی هستید.

جواب 2 : شما بیش از اندازه از خودتان انتظار دارید.

3. کدام چهره پریشان به نظر می رسد؟

کدام چهره پریشان به نظر می رسد؟
کدام چهره پریشان به نظر می رسد؟

جواب 1 : شما از کار زیاد خسته شده اید، کمی به خودتان استراحت بدهید.

جواب 2 : شما بسیار جدی و سختگیر هستید، بهتر است کمی در کار ها انعطاف داشته باشید.

4. کدام چهره به نظر ترسیده است؟

کدام چهره به نظر ترسیده است؟
کدام چهره به نظر ترسیده است؟

جواب 1 : شما همیشه درباره ی چیز هایی که از کنترل تان خارج است، نگران هستید. کمی ریلکس باشید.

جواب 2 : شما بسیار سختکوش و کمال گرا هستید.

5. کدام چهره ناراحت به نظر می رسد؟

کدام چهره ناراحت به نظر می رسد؟
کدام چهره ناراحت به نظر می رسد؟

جواب 1 : شما از هر مخالفتی اجتناب می کنید و ترجیح می دهید که در دنیای بدون درگیری زندگی کنید.

جواب 2 : شما می دانید که دقیقا می خواهید در زندگی به چه هدفی برسید.

6. کدام چهره خوشحال است؟

کدام چهره خوشحال است؟
کدام چهره خوشحال است؟

جواب 1 : شما بسیار کنجکاو هستید و زندگی برای شما مانند یک معماست.

جواب 2 : شما فردی منطقی هستید و دوست دارید که همه چیز آرام و مرتب باشد.

7. کدام چهره نا امید و مایوس است؟

کدام چهره نا امید و مایوس است؟
کدام چهره نا امید و مایوس است؟

جواب 1 : شما قبل از انجام هر کاری به خوبی فکر می کنید.

جواب 2 : شما اعتماد به نفس ندارید و سعی می کنید که توجه دوستان تان را جلب کنید.

8. نگاه کدام چهره عاشقانه است؟

نگاه کدام چهره عاشقانه است؟
نگاه کدام چهره عاشقانه است؟

جواب 1 : شما بسیار مثبت اندیش هستید و اجازه نمی دهید که چیزی شما را ناراحت کند.

جواب 2 : شما دوست دارید که یک زندگی تمام و کمال داشته باشید.

9. نگاه کدام چهره مشتاق تر است؟

نگاه کدام چهره مشتاق تر است؟
نگاه کدام چهره مشتاق تر است؟

جواب 1 : شما بسیار خوش بین هستید و هر چیزی را به عنوان یک نکته ی مثبت در نظر می گیرید.

جواب 2 : شما فردی بی خیال هستید و همه چیز را ساده می بینید.

10. کدام چهره کنجکاو است؟

کدام چهره کنجکاو است؟
کدام چهره کنجکاو است؟

جواب 1 : شما فردی خوشحال و خون گرم هستید.

جواب 2 : شما فردی اجتماعی هستید و در کنار مردم انرژی می گیرید.

11. کدام چهره لذت می برد؟

کدام چهره لذت می برد؟
کدام چهره لذت می برد؟

جواب 1 : شما فردی پر حرف هستید.

جواب 2 : شما فردی بسیار روشن فکر و منطقی هستید.

12. کدام چهره گیج است؟

کدام چهره گیج است؟
کدام چهره گیج است؟

جواب 1 : شما بسیار مثبت اندیش هستید و هیچ چیز نمی تواند احساس شما را تغییر دهید.

جواب 2 : شما دوست دارید که همیشه مسئولیتی را بر عهده بگیرید.

13. کدام چهره مغرور به نظر می رسد؟

کدام چهره مغرور به نظر می رسد؟
کدام چهره مغرور به نظر می رسد؟

جواب 1 : شما دستاورد های مهمی دارید و دوست دارید که همیشه خودتان را امتحان کنید.

جواب 2 : شما فردی سرکش هستید که دوست دارید همه ی محدودیت ها را پشت سر بگذارید.

14. کدام چهره شوکه شده است؟

کدام چهره شوکه شده است؟
کدام چهره شوکه شده است؟

جواب 1 : شما بسیار خودجوش و با انگیزه هستید.

حواب 2 : شما از ریسک کردن واهمه دارید و سخته که مسئولیتی را برعهده بگیرید.

15. کدام چهره آرام است؟

کدام چهره آرام است؟
کدام چهره آرام است؟

جواب 1 : شما دوست بسیار خوبی هستید و دیگران به راحتی می توانند به شما تکیه کنند.

جواب 2 : شما بسیار فعال و کوشا و همیشه آماده انجام کار هستید.

منابع : brightside